ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)

รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป) Thumb HealthServ.net
รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป) ThumbMobile HealthServ.net

[รายชื่อรพ.ประกันสังคมในภาคเหนือ] ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 (อายุ 50 ปีขึ้นไป) เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.2566 นี้ เช็ครายชื่อ รพ.ประกันสังคม ในภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน) ที่พร้อมให้บริการ พร้อมเบอร์โทรติดต่อแต่ละแห่ง ได้ที่นี่เท่านั้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาลประกันสังคมในเขตภาคเหนือ อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน 

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั้งหมดทั่วประเทศ (รายจังหวัด)

ผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี LINK

ผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
ผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
ผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เชิญชวนผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป #รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566
กรณีผู้ประกันตนโรงพยาบาลอื่นสามารถโทรติดต่อเบอร์ โทร. 02-9562500 เพื่อขอรับ Code ก่อนเข้ารับบริการฉีด ณ รพ.หริภุญชัยฯ ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม โทร.053-581111 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา มาแล้ว!! LINK

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา มาแล้ว!! รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา มาแล้ว!! รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134777 โรงพยาบาลลานนา3 โทร.052-015999 การป้องกัน #โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ร่างกาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  1 เข็มต่อปี  ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเสียชีวิต และความรุนแรงของโรคได้ 
 
>>> ผู้ประกันตน ของ #โรงพยาบาลลานนา และ #โรงพยาบาลลานนา3  ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
 
รับสิทธิ์ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้ทุกจุดบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น
 
*** ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลอื่น แสดงบัตรพนักงาน รับสิทธิได้ในราคา 450 บาท  

ผู้ประกันตนที่ศรีบุรินทร์ทุกท่าน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย LINK

ผู้ประกันตนที่ศรีบุรินทร์ทุกท่าน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
ผู้ประกันตนที่ศรีบุรินทร์ทุกท่าน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
ผู้ประกันตนที่ศรีบุรินทร์ทุกท่าน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิประกันสังคม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารการุญเวช ( แผนกประกันสังคม )
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 นี้
สำหรับผู้ประกันตนท่านใดที่อายุต่ำกว่า 50 ปีสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในราคา 550 บาท/เข็ม 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล LINK

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
เชิญชวนผู้ประกันตน รพ.หริภุญชัยฯ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2565
 
กรณีผู้ประกันตนโรงพยาบาลอื่นสามารถโทรติดต่อเบอร์ โทร. 02-9562500 เพื่อขอรับ Code ก่อนเข้ารับบริการฉีด ณ รพ.หริภุญชัยฯ
 
ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ รพ.หริภุญชัย ราม แผนก Supra ชั้น 2 โทร.053-581111 ต่อ 2403 

สิทธิประกันสังคม รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ LINK

สิทธิประกันสังคม รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
สิทธิประกันสังคม รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รพ.ประกันสังคมภาคเหนือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ฟรี 2566 (อายุ 50 ขึ้นไป)
เริ่มตั้งแต่วันนี้! "สิทธิประกันสังคม รพ.พริ้นซ์ ลำพูน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป #ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มาเลยที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน"

เชิญชวนผู้ประกันตน รพ.พริ้นซ์ ลำพูน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีด #วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับวัคซีนได้ ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
 
 หมายเหตุ* สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับการบริการจาก รพ. ต้นสังกัดของท่าน รพ.พริ้นซ์ ลำพูน สามารถให้บริการท่านได้ โดยผู้ประกันตนติดต่อที่ “สำนักงานประกันสังคม” โทร. 02-956-2500 ถึง 10 (เบอร์นี้ให้บริการเฉพาะวันทำการ จ-ศ) เพื่อขอรับ Code ก่อนเข้ารับบริการ ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน
 
ติดต่อโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนได้ที่ Call center : 053-582888 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด