ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ.net

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแล้ว ในระยะแรก แบบ Soft Opening โดยมีเงื่อนไขคือ รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว ThumbMobile HealthServ.net
ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร ดำเนินการโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  เปิดให้บริการ สำหรับผู้ป่วยนอก บริเวณ อาคาร D ชั้น 1 เวลาทำการ 07.00 - 12.00 น.
 

เงื่อนไขการบริการ

รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เเละนัดหมายเท่านั้น


เปิดให้บริการดังต่อไปนี้
 
1. คลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร
บริการตรวจร่างกายโดยแพทย์ เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำแบบประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม (พิเศษ เฉพาะช่วง soft opening ชำระเงินเฉพาะ ค่าตรวจเลือด ค่าเอกซเรย์ และค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

2. คลินิกผู้สูงอายุ
รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยแพทย์ เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มีอาการหลงลืม พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาในการเดิน การทรงตัวและหกล้ม ปัญหาการกินและ โภชนาการ เป็นต้น

3. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
ประเมิน วินิจฉัย ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องการรักษาฟื้นฟู มีอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อโดยยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัย และไม่ต้องการผ่าตัด มีปัญหาการเดินไม่ดี ทำกิจวัตรได้ลดลง อ่อนล้า ปวด มีปัญหาการกลืน กลุ่มติดเตียงที่ต้องรักษาฟื้นฟู การเดินและการทรงตัวไม่ดี ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ภายหลังการเจ็บป่วย และต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น
 
 


ค่าใช้จ่าย

คลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท
 • ค่าเอกซเรย์ 250 บาท
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 200 บาท
 • ค่าส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 1,000-2,500 บาท
กรณีสิทธิเบิกข้าราชการการตรวจสุขภาพประจำปีสามารถชำระเงินไปก่อนและนำใบเสร็จเบิกต้นสังกัดได้บางส่วน

คลินิกผู้สูงอายุ, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

เนื่องจากเป็นการตรวจรักษา สามารถเบิกได้ตามสิทธิเบื้องต้น ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเเละนัดหมาย โทร. 034-484103  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 
Facebook : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช
 

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ

หอผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลระยะกลาง Intermediate Care: IMC


หอผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลระยะกลาง Intermediate Care: IMC  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช บนแนวคิดใน การดูแลผู้สูงวัย ที่อยู่ "กึ่งกลางระหว่าง" การเจ็บป่วยเฉียบพลัน และการกลับสู่บ้านหรือสังคม

          หรือรูปแบบ "โรงพยาบาล - ศูนย์ผู้สูงอายุ - บ้าน"

          เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถนะ หลังการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ป้องกันการนอนโรงพยาบาลซ้ำ และ เตรียมความพร้อมการดูแลให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างถูกต้อง โดยทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ


          กิจกรรมในหอผู้ป่วย  จะเตรียมความพร้อมและให้การปรึกษา ฝึกทักษะให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  พร้อมกิจกรรม เหล่านี้
 • กายภาพบำบัดแบบเข้มข้น
 • กิจกรรมบำบัดและอรรถบำบัด (ฝึกการพูดและการกลืน)
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา
 • โภชนาการบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • จิตวิทยาการปรึกษาและนันทนาการบำบัด
 • กิจกรรมกระตุ้นสมองและคนตรีบำบัด


ผู้ป่วยและญาติ ที่สนใจ สามารถปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อพิจารณาส่งต่อการดูแลระยะกลาง (IMC)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ (TCC Team)
โทร. 02-419-4904 หรือ 083-6192391
(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ
ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ
ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ
ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร เปิดบริการแล้ว HealthServ

เจาะแนวคิดของศูนย์

แนวคิดสำคัญของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร คือ

โรงพยาบาล - ศูนย์ผู้สูงอายุ - บ้าน

3 ประสานเพื่อการดูแลวัยเก๋าเป็นหนึ่งเดียว 

 
เมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่ “วัยเก๋า” การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ เป็นสิ่งที่คนวัยนี้ต้องพบเจอ ไหนจะสภาพร่างกายที่เริ่มถดถอย เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เพิ่งผ่านพ้นจากการเจ็บป่วยเฉียบพลัน จำเป็นต้องมีการดูแล เอาใจใส่ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
 
“ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร” 
 
จึงเป็นพื้นที่ที่จะเข้ามาช่วยดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่เพิ่งพ้นอาการเจ็บป่วยให้กลับมาแข็งแรงพร้อมกลับบ้าน รวมทั้งดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนด้วย
 

หอผู้ป่วยเพื่อการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) คืออะไรนะ?
 
เป็น “รอยต่อ” ที่ช่วยดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุที่เพิ่งพ้นจากการเจ็บปวดระยะวิกฤต ให้กลับมาแข็งแรง ทั้งภายนอกและภายใน รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดูแลแก่ญาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ
 

Screening ตรวจก่อนได้เปรียบ!
 
เรามีทั้งคลินิกตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี และคลินิกคัดกรองภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เพื่อตรวจหาโรคหรือความผิดปกติที่ยังไม่แสดงอาการ หากพบความผิดปกติก็จะได้หาวิธีรับมือและรักษาได้อย่างรวดเร็ว
 

แข็งแรงไปด้วยกัน กับ Health Promotion
 
เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราพร้อมส่งเสริม ให้คำแนะนำ รวมไปถึงการให้ความรู้แก่คนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้แข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมใช้ชีวิตในช่วงวัยเก๋าได้อย่างแฮปปี้
 

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด