ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

บริการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ HealthServ.net
บริการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

บริการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ มีค่าใช้จ่ายดังนี้
-สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง (UC) ไม่ต้องเสียค่าบริการ
-สิทธิ์ข้าราชการ/เบิกตรง/ประกันสังคม/สิทธิ์อื่นๆ มีค่าบริการ 100 บาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ห้องตรวจ 062-310-4313
ห้องจ่ายยา 053-999-200 ต่อ 1157

บริการรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ HealthServ
บริการรับยาทางไปรษณีย์ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้เปิดให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดและเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
 
-สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง (UC) ไม่ต้องเสียค่าบริการ
-สิทธิ์ข้าราชการ/เบิกตรง/ประกันสังคม/สิทธิ์อื่นๆ มีค่าบริการ 100 บาท
 
*ผู้ป่วยจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันและมียาเหลืออย่างน้อย 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
โดยสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน QR code หรือเว็บลิงก์นี้
 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ห้องตรวจ 062-310-4313
ห้องจ่ายยา 053-999-200 ต่อ 1157
ห้องบัตรและสิทธิการรักษา 053-999-200 ต่อ 9249, 1152
ห้องคอมพิวเตอร์ 053-999-200 ต่อ 9214
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด