ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการยิ้มได้ กับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข้าราชการยิ้มได้ กับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง โรงพยาบาลหัวเฉียว Thumbnail program
ฟรี โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นหนึ่งในจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สำหรับรายการโรค/หัตถการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำดีและท่อน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก การผ่าตัดฝีข้างทวารหนัก การผ่าตัดเส้นเลือดขอด การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การคลอด การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่ การผ่าตัดนิ่วไต การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ ฯลฯ
ข้าราชการยิ้มได้ กับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง โรงพยาบาลหัวเฉียว  Healthserv.net
การใช้สิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (สิทธิข้าราชการ)
 
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสำหรับสิทธิข้าราชการ เดิมข้าราชการจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ได้ในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้นโดยชำระเงินเองทั้งหมดและเบิกคืนได้บางส่วนเท่านั้น
 
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 กรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยร่วม (DRGs)เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิเบิกราชการตาม กฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สำหรับหลักเกณฑ์นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ประกอบด้วย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ส่วนเกิน อัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด, ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา
 
 
ข้าราชการยิ้มได้ กับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง โรงพยาบาลหัวเฉียว Healthserv.net

โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

มีคนดูล่าสุด