News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือด (AVF) ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

สำหรับ ผู้ป่วยทั่วไป และ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันสังคม โทรสอบถาม/นัดล่วงหน้า 053-921777 ต่อ 1399 Call center
ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือด (AVF) ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  Healthserv.net
 
เงื่อนไขการให้บริการ:
1.เป็นผู้ป่วยประกันสังคมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2ในการทำหัตฤการครั้งนี้ทำแบบ OPD Case โดยการให้ยาชาเฉพาะที่เท่านั้น
3.ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการดมยา(GA หรือ Nerve block) ต้องชำระส่วนเกินเพิ่ม
4.ผู้ป่วยประกันสังคมต้องสำรองจ่ายเองให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด
5.ในส่วนของการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ ผู้ป่วยประกันสังคมต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
6.รวมค่ายากลับบ้านตามแพคเกจเหมาจ่าย
7.ไม่รวมค่านอนโรงพยาบาล
8.ไม่รวมค่า LAB และ X-RAY หรือ EKG ซึ่งเป็นความจำเป็นเฉพาะตัวของผู้รับบริการนั้น ๆ
9.ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

โทรสอบถาม/นัดล่วงหน้า 053-921777 ต่อ 1399 Call center 
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

133 ถนน แก้วนวรัฐ ตำบล วัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง