News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.รร.จปร.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปี 65 ฟรี ตั้งแต่เดือน พ.ค.65 จนกว่าจะหมด

ติดต่อเข้ารับวัคซีนได้ ที่งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9-11.30 น.
สอบถามโทร.037-393010 ต่อ 62547
รพ.รร.จปร.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปี 65 ฟรี ตั้งแต่เดือน พ.ค.65 จนกว่าจะหมด  Healthserv.net
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010 - 4 ต่อ 62545
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง