News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันบำราศนราดูร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2565 ฟรี สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง

สถาบันบำราศนราดูร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2565 ฟรี สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง
ให้บริการวันละไม่เกิน 200 คน จนกว่าวัคซีนจะหมด

กลุ่มประชาชน ผู้ใหญ่ ติดต่อ งานคัดแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (ให้บริการเวลา 8.30-15.30 น.)

กลุ่มเด็ก อายุ 6 ด.- 2 ปี ติดต่อ แผนกเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 (ฉีดวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 13-14 น.)

สอบถามโทร
02-5903427 ประชาสัมพันธ์
025903422 งานคัดกรอง
025903430 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
สถาบันบำราศนราดูร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2565 ฟรี สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง   Healthserv.net
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง