News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เฉพาะผู้ใหญ่) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เหตุที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในแต่ละปี
การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เฉพาะผู้ใหญ่) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  Healthserv.net
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เฉพาะผู้ใหญ่) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 
ราคา: 850 ฿


วัคซีนอื่นๆ
1.วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก 3,900 ฿
2.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (2 สายพันธุ์) 9,000 ฿
3.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (4 สายพันธุ์) 9,500 ฿
4.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (9 สายพันธุ์) 22,000 ฿
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

888 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง