News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 4 สัญชาติ @โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 4 สัญชาติ
ONE STOP SERVICE @PPK Hospital
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-14.00 น.
เริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ชั้น 2 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ติดต่อสอบถาม/นัดหมาย/จองคิวตรวจ โทร. 082-2984563 หรือ 039-324681 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ  4 สัญชาติ @โรงพยาบาลพระปกเกล้า  Healthserv.net
 พร้อมให้บริการ ดังนี้
  • เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ครบทุกอย่างในจุดเดียว แบบ One stop service
  • สำหรับนายจ้าง ที่นำแรงงานมารับบริการ ตรวจเกิน 50 คน จะได้รับของที่ระลึกจากโรงพยาบาล
  • สามารถซื้อบัตรสุขภาพและรับบัตรได้ในวันเดียวกัน 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

38 ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง