ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in
✅ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เพิ่ม “โมเดอร์นา”‼️
✅ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 15.00 น.
???????? “โมเดอร์นา” สำหรับเข็มกระตุ้นเท่านั้น รับ 100 คน
???????? “ไฟเซอร์ (ฝาแดง)” สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี รับ 50 คน
???????? “ไฟเซอร์ (ฝาส้ม)” สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี รับ 50 คน
???????? “ไฟเซอร์ (ฝาม่วง)” สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป รับ 50 คน
✅ รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร บริเวณ ชั้น 1 ใกล้ห้องจ่ายยา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in  Healthserv.net

สิ่งที่ต้องเตรียมมา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
1. กรุณานำบัตรประชาชน หรือ เอกสารที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้รับบริการมาด้วย (กรณีเด็กยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ได้)
2. สำหรับผู้รับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาแดง) ซึ่งมีอายุ 6 เดือน - 4 ปี กรุณานำใบยินยอมฉีดวัคซีนที่ผู้ปกครองเซ็นรับรองแล้วมาด้วย
 
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
1. นำบัตรประชาชนยื่นที่ "ห้องบัตร ช่องเบอร์ 4" เพื่อรับ “ใบคัดกรอง” และ “ลำดับคิว” ซึ่งอยู่ที่ “มุมบนด้านขวา” ของใบคัดกรอง
2. นำใบคัดกรองมานั่งรอเรียกคิวที่หน้าห้องฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณชั้น 1 ใกล้ห้องฉีดยา
3. เมื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถดูใบรับรองได้ในระบบหมอพร้อม แต่หากต้องการใบรับรอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องฉีดวัคซีนโควิด-19
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-411055 ต่อ 1509

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด