ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ประกันตน ฟรี

ขอเชิญผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ในกลุ่มผู้ประกันตนที่ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
**สถานที่ให้บริการ
ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
ในเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น ของทุกวันทำการ
@ หลักฐานที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชน และ
2. เอกสารแสดงสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ประกันตน ฟรี  Healthserv.net
 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

572 ถ.แสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด