News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  Healthserv.net
ห้องพักผู้ป่วย
Standard Eco
Standard Eco Corner
Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe Corner
Premier
Premier Corner
Executive Suite
ICU
ICU (Positive/Negative Pressure)

 
 
อาคาร 1
Standard Eco (ไม่รวมค่าอาหาร) 1,000
Standard Eco Corner (ไม่รวมค่าอาหาร) 1,100
 
 
อาคาร 2
Deluxe 2,300
Super Deluxe 2,800
Super Deluxe Corner 3,000
 
 
อาคาร 3
Premier 3,100
Premier Corner 3,900
Executive Suite 5,500
ICU - ห้องแยก (ไม่รวมค่าอาหาร) 3,600
ICU - ห้องแยกควบคุมการติดเชื้อ (ไม่รวมค่าอาหาร) 3,900
 
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อาหาร 3 มื้อ ต่อวัน


โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075-218988
สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215

 
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทร. 075-218988
สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215
แฟ๊กซ์ 075-214684

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง