ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา ศูนย์ศรีพัฒน์

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตา 3 แบบ ได้แก่ ตรวจสุขภาพตาทั่วไป ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา ตรวจคัดกรองต้อหิน โดยค่าบริการรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (แต่ไม่รวมค่ายา กรณีมียารักษาเพิ่มเติม)
โปรแกรมตรวจสุขภาพตา ศูนย์ศรีพัฒน์  Healthserv.net
 
สอบถามที่ คลินิกจักษุ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ชั้น 6 อาคารแผนกผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ฯ (OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ) โทร. 053-936948

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด