News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ รพ.เอกชัย

รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ โทร. 1715
เพราะทุกนาที มีความหมายต่อชีวิต เราพร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลเอกชัยคำนึงถึงผู้รับบริการ ให้ได้รับการดูแลทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ
รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ รพ.เอกชัย  Healthserv.net
 

 
ที่อยู่
99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(+66)34 417-999 Hotline 1715
info@ekachaihospital.com
inter@ekachaihospital.com
hr_recruit@ekachaihospital.com (สมัครงาน)
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง