ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ห้องผู้ป่วยทหารผ่านศึก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การรักษาพยาบาลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  Healthserv.net

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มีห้องพักหลายแบบให้บริการ

อายุรวัฒน์ 9-9
สามัญปรับอากาศ 1-4 (400 บาท)
สามัญปรับอากาศ 1-3 (400 บาท)
สามัญ 2-5 (300 บาท)
พิเศษเดี่ยว VIP 2-9 (3600 บาท)
พิเศษเดี่ยว 9-11 (2100 บาท)
พิเศษเดี่ยว 2-9 (1500 บาท)
พิเศษเดี่ยว 2-5 (1200 บาท)
ICU (1300 บาท)
2 เตียง 9-10 (1100 บาท)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด