× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลเทพธารินทร์

Update: 20.02.65 View: 1,929
สอบถามเพิ่มเติม แผนกสูตินรีเวช เบอร์ 02-348-7000 ต่อ 3215-3217 นัดหมายแพทย์ เบอร์ 02-348-7000 ต่อ 2106
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลเทพธารินทร์  Healthserv.net
คลอดธรรมชาติ
นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน
1. ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
2. ค่าห้องพัก ได้แก่ ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด ห้องพักประเภทห้องเดี่ยวธรรมดาพร้อมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร
3.ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารกในการคลอดปกติตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
4. ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในห้องคลอด
5. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบีเข็มแรก วัคซีนป้องกันวัณโรค
6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการทารกแรกเกิด (TSH, Blood Group, Rh Factor, DTX)
7. ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
8. ภาพแรกของลูกรัก
9. บริการจัดทำสูติบัตร
 
 
ผ่าตัดคลอด
นอนโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน
1. ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์-ผู้ช่วยผ่าตัด
2. ค่าห้องพัก ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องทารกแรกเกิด ห้องพักประเภทห้องเดี่ยวธรรมดาพร้อมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร
3. ค่ายาและยาสลบที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารกในการผ่าตัดคลอดตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลและสำหรับกลับบ้าน
4. ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด และค่าก๊าซทางการแพทย์
5. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดบีเข็มแรก วัคซีนป้องกันวัณโรค
6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการทารกแรกเกิด (TSH, Blood Group, Rh Factor, DTX)
7. ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
8. ภาพแรกของลูกรัก
9. บริการจัดทำสูติบัตร
 
 
 
*โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
กรณีเปลี่ยนจากคลอดธรรมชาติ เป็นผ่าตัดคลอด คิดค่าใช้จ่ายในห้องคลอดตามจริง   
กรณีไม่สามารถบล็อกหลังได้ ต้องดมยาสลบ คิดค่าใช้จ่ายการดมยาตามจริง   
ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ฯลฯ   
กรณีมีความจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเกินจำนวนวันที่กำหนดจากโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายโรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง   
หัตถการเพิ่มเติม เช่น ทำหมัน ผ่าตัดไส้ติ่ง ฯลฯ    
โรคแทรกซ้อน มารดา หรือ เด็ก

"คลอดบุตร"อื่นๆ

คลอดบุตรทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)