ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Development Clinic สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Healthserv.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

หมายเหตุ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรแกรมดังกล่าวเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ ไม่รวมการรักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 
โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
 
การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย)  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วัน
 2. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
 3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
 4. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 5. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ
 6. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ
 7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 8. ยารักษาโรคประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Healthserv.net

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
นัดหมาย : 0-2105-0345, 0-2308-7600
นัดหมายคลินิกทันตกรรม : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 2
นัดหมายคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพ) : 0-2105-0345, 0-2308-7600 กด 1 และกด 3

มีคนดูล่าสุด