× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Update: 14.02.65 View: 3,210
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Medical Development Clinic สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Healthserv.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

หมายเหตุ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรแกรมดังกล่าวเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ ไม่รวมการรักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารราชเวชชคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 
โทร.02-3087600 | 02-105-0345 ต่อ 2228
 
การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย)  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วัน
 2. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
 3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
 4. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 5. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ
 6. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ
 7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 8. ยารักษาโรคประจำตัว รับประทานได้ตามปกติ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Healthserv.net

"ตรวจสุขภาพทั่วไป-ประจำปี"อื่นๆ

ตรวจสุขภาพทั่วไป-ประจำปีทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)