× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

Update: 11.03.65 View: 3,846
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร  Healthserv.net
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย Gold
รายละเอียดโปรแกรม
- ตรวจการทำงานของหัวใจเด็กทารก
- ห้องพักฟื้นหลังคลอดสำหรับมารดา
- ห้องพักสำหรับเด็กทารกแรกเกิดพร้อมทีมพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
- สูตินรีแพทย์ดูแลและควบคุมการคลอด
- วิสัญญีแพทย์ดูแลกรณีผ่าตัดคลอด
- กุมารแพทย์ดูแลเด็กทางรกแรกเกิด
- อุปกรณ์-เครื่องมือ , เวชภัณฑ์ และรายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
- ค่ายาพักฟื้นที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
- ค่ายา-เวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 
บริการตรวจหลังคลอดสำหรับทารกแรกเกิด
- ตรวจประเมินหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วย Pulse Oximetry
- ตรวจหมู่เลือด Blood Group
- ตรวจคัดกรองภาวะต่อมไทรอยด์ฮอร์โมน TSH, PKU
- ตรวจประเมินการได้ยินแรกเกิด OAE Screening
- ตรวจเม็อดเลือดคัดกรองภาวะตัวเหลือง Miorobillirubin, HCT
- สมุดวัคซีนบันทึกสุขภาพลูกน้อย
- ภาพทารกแรกเกิด
- บริการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยกุมารแพทย์
 
สิทธิประโยชน์หลังคลอดสำหรับมารดาและทารก
- ส่วนลดรักษาพยาบาลมารดาและทารก Gold Card (บัตรมีอายุ 1 ปี)
- ส่วนลดค่าห้อง 25%
- ส่วนลดค่ายา 15%
- ส่วนลดค่าทันตกรรม 10%
- ส่วนลดค่ารถฉุกเฉิน 15%
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย Platinum
รายละเอียดโปรแกรม
- ตรวจการทำงานของหัวใจเด็กทารก
- ห้องพักฟื้นหลังคลอดสำหรับมารดา
- ห้องพักสำหรับเด็กทารกแรกเกิดพร้อมทีมพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
- สูตินรีแพทย์ดูแลและควบคุมการคลอด
- วิสัญญีแพทย์ดูแลกรณีผ่าตัดคลอด
- กุมารแพทย์ดูแลเด็กทางรกแรกเกิด
- อุปกรณ์-เครื่องมือ , เวชภัณฑ์ และรายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
- ค่ายาพักฟื้นที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
- ค่ายา-เวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 
บริการตรวจหลังคลอดสำหรับทารกแรกเกิด
- ตรวจประเมินหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วย Pulse Oximetry
- ตรวจหมู่เลือด Blood Group
- ตรวจคัดกรองภาวะต่อมไทรอยด์ฮอร์โมน TSH, PKU
- ตรวจประเมินการได้ยินแรกเกิด OAE Screening
- ตรวจเม็อดเลือดคัดกรองภาวะตัวเหลือง Miorobillirubin, HCT
- สมุดวัคซีนบันทึกสุขภาพลูกน้อย
- ภาพทารกแรกเกิด
- บริการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยกุมารแพทย์
 
สิทธิประโยชน์หลังคลอดสำหรับมารดาและทารก
- ส่วนลดรักษาพยาบาลมารดาและทารก  Platinum  Card (บัตรมีอายุ 1 ปี)
- ส่วนลดค่าห้อง 40%
- ส่วนลดค่ายา 15%
- ส่วนลดค่าทันตกรรม 10%
- ส่วนลดค่ารถฉุกเฉิน 15%
 
สิทธิประโยชน์หลังคลอด
ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด Liquid pap
หมายเหตุ : 1.รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็กตามกำหนดรับวัคซีน
                      2.โปรแกรมดังกล่าวยัง ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์
                      3.ช่วงอายุการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่ดุลพินิจของกุมารแพทย์
 
รายการวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุ
 
Gold วัคซีนแรกเกิด
 
แรกเกิด วิตามินเค 1 หยอด
 
แรกเกิด วัคซีนป้องกันวัณโรค BCG 1 เข็ม
 
แรกเกิด วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม
 
 
 
Platinum วัคซีนแรกเกิด - 1ปี
 
แรกเกิด วิตามินเค  1 หยอด
 
แรกเกิด วัคซีนป้องกันวัณโรค BCG  1 เข็ม
 
แรกเกิด วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี   เข็มที่ 1
 
1 เดือน  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี   เข็มที่ 2
 
2 เดือน  วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  เข็มที่ 1
 
4 เดือน  วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  เข็มที่ 2
 
6 เดือน  วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอักเสบบี  เข็มที่ 1
 
7 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1
 
8 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
 
9 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน เข็มที่ 1
 
1 ปี         วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 1
 
 
หมายเหตุ 
1.รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็กตามกำหนดรับวัคซีน
 
2.โปรแกรมดังกล่าวยัง ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์
3.ช่วงอายุการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่ดุลพินิจของกุมารแพทย์
 
อบอุ่นใจ ดูแลอย่างใกล้ชิดหลังคลอด โดย คลินิกนมแม่เปาโล
พร้อมเคียงข้าง...ในทุกช่วงเวลา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทีมีความรู้ และประสบการณ์ตรงให้การดูแลและปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะ “นมแม่” คือความมหัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติ คุณค่ามากมายที่ได้รับเป็นประโยนช์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 
/  บริการตรวจประเมินเต้านมก่อนคลอดบุตร
/  ดูแลให้คำปรึกษาการให้นมแม่ที่ถูกวิธี
/  ให้การดูแลปัญหาภาวะสุขภาพ อาทิ เต้านมอักเสบ ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน หัวนมแตก
 
 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ หรือโรคใดๆที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับบริการแบบปกติ
2. ผู้ที่สามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขและรายละเอียดโปรแกรมคลอดต้องทำการมัดจำจองคลอดเหมาจ่าย ก่อนวันคลอดจริงอย่างน้อย 1 เดือน
          /  โปรแกรม Gold 5,000 บาท
          /  โปรแกรม Platinum 10,000 บาท
3. ในวันคลอดบุตร ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายจะถูกหักออกตามจำนวนเงินจองคลอด เนื่องจากชำระล่วงหน้าและส่วนหนึ่ง
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้
5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
6. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด
7. สามารถเข้ารับบริการได้วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับบริการดังต่อไปนี้
1. ยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเตรื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โรงพยาบาลคิดอัตราค่าใช้จ่ายในการคลอด และบริการดูแลทารกแฝด เพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง
3. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpes Simplex และ สุกใส  (Varicella zester) จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็ก และเบิกของใช้ต่างหาก
4. กรณีที่มีฤกษ์ผ่าตัดคลอด 20.00 - 07.00 น. จะมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของค่าแพทย์, วิสัญญีแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
5. กรณีผ่าตัดคลอด ที่ไม่สามารถบล๊อกหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร  Healthserv.net

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)