× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่นราม

Update: 20.02.65 View: 3,073
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ Natural Birth Program ผ่าตัดคลอด Ceasarean Birth Program **ราคานี้รวมคุณแม่ และคุณลูกแล้ว สอบถามเพิ่มเติม แผนกห้องคลอด โทร. 043-002-002 ต่อ 3300, 3301 โทรหาเรา 043-002-002 043-239-000
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่นราม  Healthserv.net
 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
คลอดธรรมชาติ Natural Birth Program 
ผ่าตัดคลอด Ceasarean Birth Program 
 ราคานี้รวมคุณแม่ และคุณลูกแล้ว 
 
1. คลอดธรรมชาติ 
อายุครรภ์มารดาครบกำหนด (37- 40 สัปดาห์) ค่าบริการครอบคลุม
 
ค่าห้องรอคลอด ค่าห้องคลอด ค่าทีมบริการห้องคลอด
ค่าสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
ค่าห้องเดี่ยว ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสำหรับคุณแม่ 3 วัน 2 คืน
ค่าห้องและการดูแลทารกน้อย 3 วัน 2 คืน
ค่ายา เวชภัณฑ์ในการคลอด
ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
ค่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันวัณโรคสำหรับทารก
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในทารก ได้แก่
ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO,Rh
ตรวจความผิดปกติของสมองที่เกิดจาก Metabolism จากเลือด Phenylketonuria : PKU
ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิด TSH
ตรวจภาวะตัวเหลือง
ตรวจการได้ยินของทารก OAE
บันทึกภาพถ่ายภาพแรกของลูก และครอบครัว
บริการจัดทำสูติบัตร
 

2. ผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดคลอด + ทำหมันหรือตัดไส้ติ่ง 
ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน + ตัดไส้ติ่ง 
อายุครรภ์มารดาครบกำหนด (37- 40 สัปดาห์) ค่าบริกาครอบคลุม
 
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องรอคลอด
ค่าผ่าตัดคลอด และค่าสูติแพทย์ ค่ากุมารแพทย์และวิสัญญีแพทย์
ค่าห้องเดี่ยว ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลสำหรับคุณแม่ 4 วัน 3 คืน
ค่าห้อง และการดูแลทารกน้อย 4 วัน 3 คืน
ค่ายา ยาสลบ เวชภัณฑ์ในการคลอด
ค่าเครื่องมือแพทย์ในการผ่าตัดคลอด
ค่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันวัณโรคสำหรับทารก
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในทารก ได้แก่
ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO,Rh
ตรวจความผิดปกติของสมองที่เกิดจาก Metabolism จากเลือด Phenylketonuria : PKU
ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิด TSH
ตรวจภาวะตัวเหลือง
ตรวจการได้ยินของทารก OAE
บันทึกภาพถ่ายภาพแรกของลูกและครอบครัว
บริการจัดทำสูติบัตร

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)