× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ขอนแก่นราม บริการตรวจเชื้อโควิด-19

Update: 22.04.65 View: 2,851
โทร 043-002-002
รพ.ขอนแก่นราม บริการตรวจเชื้อโควิด-19  Healthserv.net
บริการตรวจเชื้อโควิด-19
โทร 043-002-002
 
หมายเหตุ
* เป็นค่าตรวจ LAB และรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)แล้ว
* ราคารวมค่าบริการ รพ., รวมค่าแพทย์
* รวมค่าใบรับรองแพทย์แล้ว เฉพาะการตรวจ RT-PCR
* ไม่รวมค่ายา
* ตรวจ RT-PCR เพื่อ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท
* สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (PUI) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
 
จากสถิติการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลกพบว่า หากตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ได้รับเชื้อในระยะแรก จะมีโอกาสรักษาให้หายดีเป็นปกติมากกว่าเริ่มรักษาตอนที่เริ่มป่วยหนักจนอาการลุกลามไปทั่วแล้ว
 
ข้อดีของการตรวจพบเชื้อได้เร็ว
 
ทำให้แพทย์สามารถควบคุมอาการของโรคได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสการหายได้เร็วขึ้น
ยิ่งตรวจพบเชื้อได้เร็ว ยิ่งป้องกันไม่ให้ติดคนข้างเคียงได้เร็ว
เมื่อไหร่ควรตรวจ COVID-19 ?
มีไข้ ปวดเมื่อยตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำบาก
มีความเสี่ยง เช่น เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือไม่แน่ใจในความเสี่ยงของตนเอง
ห้อง LAB ผ่านการรับรองมาตรฐานตรวจ COVID-19
ห้อง LAB ของรพ.ขอนแก่นราม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
 
วิธีการตรวจ COVID-19
1.วิธี RT-PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ราคา 4,500 บาท
เก็บตัวอย่างจาก สารคัดหลั่งจมูก และคอ
 
*การตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาเชื้อโควิด เป็นวิธีตรวจที่มีความแม่นยำสูงกว่าวิธี Rapid test
 
ประโยชน์
 
วินิจฉัยโรคเพื่อการรักษา
ออกใบรับรองแพทย์เพื่อข้ามพรมแดน หรือบินไปต่างประเทศ Fit to Fly Certificate
ข้อดี
ความแม่นยำสูง
เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19
สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยๆ ในตัวอย่างได้หลายชนิด เช่น สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ น้ำลาย เลือด และอุจจาระ
ระยะเวลาวิเคราะห์ผล LAB ภายใน 4 ชั่วโมง
 
2. วิธี Rapid Test ตรวจคัดกรองเชื้อ หา Antigen
เก็บตัวอย่างจาก สารคัดหลั่งจมูก
 
ประโยชน์
ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค
ข้อดี
ผลบวกแสดงถึงระยะกำลังติดเชื้อ เนื่องจากตรวจพบโปรตีนของไวรัส
ราคาถูก
ระยะเวลาวิเคราะห์ผล LAB ภายใน 45 นาที
 
3. วิธี Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกัน หา Antibody IgM+IgG
เก็บตัวอย่างจาก เจาะเลือด
 
ประโยชน์
ใช้วัดประสิทธิภาพของวัคซีน
เพื่อการสอบสวนโรค
ใช้ทำ Immunity Passport ร่วมกับการตรวจ RT-PCR
ข้อดี
สามารถตรวจหาภูมิคุ้มกัน IgM และ IgG
สามารถบอกระยะของการติดเชื้อว่า ผู้ป่วยกำลังติดเชื้อ หรือติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่มีอาการ หรืออาการทุเลาแล้ว
ระยะเวลาวิเคราะห์ผล LAB ภายใน 45 นาที
ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ หา Antigen + Antibody IgM+IgG ด้วยวิธี Rapid Test
ราคา 2,000 บาท
 
 
หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
รพ.ขอนแก่นราม บริการตรวจเชื้อโควิด-19  Healthserv.net

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)