× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เจาะเลือด ถึงบ้าน โรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี

Update: 01.04.64 View: 1,545
เจาะเลือด....ถึงบ้าน
เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่ต้องได้รับการดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มความสะดวกในการรับบริการ หลังเจาะเลือดเสร็จ เลือดจะถูกนำไปตรวจห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและรายงานผลถึงผู้ป่วยโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลวัฒนา อุดรธานี
โทร 042 219 888 ต่อ 125 หรือ 088 557 6270
เจาะเลือด ถึงบ้าน โรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี  Healthserv.net
 

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)