× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.จริญกรุงประชารักษ์ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 12 - 18 ปี

รพ.จริญกรุงประชารักษ์ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 12 - 18 ปี
หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 12 - 18 ปี

ที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code

สามารถเข้ามารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ตามวันนัดที่ท่านลงทะเบียน ตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น. ณ จุด
ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หมายเหตุ: ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่นำเอกสารรับรองความเจ็บป่วยมาแสดงเท่านั้น

"ตอนนี้สามารถลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Pfizer
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ได้จนกว่าจะครบจำนวน ค่ะ"
วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยกรมการแพทย์ และแอสตร้าเซนเนก้า
โรคนี้อัตราตาย 10 คน ต่อแสนคน - รู้หรือไม่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคซีโอพีดี (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของประชากรไทย โดยในปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตสูงขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับทั่วโลก ขณะที่ปัจจุบันคนไทย จำนวนมากยังขาดความตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคดังกล่าว ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงมีความสำคัญอย่างมาก
ข่าว-ประกาศการวัคซีน

ที่มีผู้ชมล่าสุด

ข่าว-ประกาศการวัคซีน

ล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)