Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

รพ.เทพธารินทร์ เปิดจองวัคซีน Moderna สำหรับเยาวชนช่วงอายุ 12-17 ปี

Update: 15/09/2564 View: 145
เปิดจองวัคซีนทางเลือก Covid 19 Moderna
สำหรับเยาวชนช่วงอายุ 12 – 17 ปี (รอบไตรมาส 1-2 ปี 2565)

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน Covid 19 รอบไตรมาส 1 – 2 ปี 2565 (คาดว่าจะได้รับวัคซีนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2565) โดยวัคซีนมีจำนวนจำกัด
?ราคา3,300 บาท (จำนวน 2 เข็ม)
?หมดเขต 31 ตุลาคม 2564

สั่งจองและชำระเงิน:
https://forms.gle/9SMzgazFaLrbbQdL9

#หมายเหตุ
▫️วัคซีนทางลือก Covid – 19 Moderna 2 เข็ม / ราคา 3,300 บาท (เข็มละ 1,650 บาท )
▫️รพ.จำหน่ายวัคซีน Moderna ผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อภายใน - นอกองค์กรเท่านั้น โรงพยาบาลไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทนขายในนามบุคคลหรือองค์กรใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขพิเศษ :
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเยาวชนช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว และฉีดตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเข็มที่ 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อน
2. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้ หากต้องทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งกับทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวัคซีนมาถึง
3. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ รพ. ในวันที่รับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
4. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังฉีด
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
7.ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8.โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
?02 348 7000
ข่าว-ประกาศการวัคซีน

ที่มีผู้ชมล่าสุด

ข่าว-ประกาศการวัคซีน

ล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)