Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานเท่านั้น

บริการของ โรงพยาบาลสงขลา

Update: 29/06/2564 View: 408
องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการวัคซีนต้องประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถสั่งจองผ่านโรงพยาบาลสงขลาได้  เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานใดมีวัคซีนให้ติดต่อโรงพยาบาลสงขลา เพื่อดำเนินการนัดฉีดวัคซีนได้
 
สำหรับบุคคลทั่วไปทางโรงพยาบาลสงขลาไม่สามารถสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ได้ในทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074 338 100

โรงพยาบาลสงขลา ปกส

เปิดให้บริการ 2 แห่งคือ
1. โรงพยาบาลสงขลา
เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา – ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)
เลขที่ 161 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Facebook

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลสงขลา

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)