ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (2567)

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (2567) Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (2567) ThumbMobile HealthServ.net

[update ก.พ.2567] โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น. ที่อาคารคลินิกโรคติดเชื้อ (ARI) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-220-8000 ต่อ 10822

 ค่าธรรมเนียม
  • ไม่มีประกันสุขภาพ 500 บาท
  • แพคเกจประกันสุขภาพ 3 เดือน ราคา 1,000 บาท
  • แพคเกจประกันสุขภาพ 6 เดือน ราคา 1,400 บาท 
  • แพคเกจประกันสุขภาพ 1 ปี 6 เดือน ราคา 3,400 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้
สำเนาพาสพอร์ต
สำเนาบัตรสีชมพู 
รูปถ่าย 2 ใบ
บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน นายจ้าง
กรณีเป็นบริษัท ใช้หนังสือรับรองทางบริษัท


โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (2567) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด