ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป HealthServ.net
สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ThumbMobile HealthServ.net

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สปสช. ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการ ปฐมภูมิ ที่ไหนก็ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1330 สปสช. ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการ "ปฐมภูมิ" ที่ไหนก็ได้

 
บริการปฐมภูมิ คือ

บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นโดยเน้น การป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคชับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วย
 
ตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น 
สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), ศูนย์สุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่น
 
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (รับส่งต่อ) 
การเข้ารับการรักษาต้องมี ใบส่งตัวจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 
ยกเว้น : กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ ผู้ป่วย "โครงการ Cancer Anywhere ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่"
 
 
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอุ่นใจ เจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษา เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่ หน่วยปฐมภูมิ ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ  ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1330 สปสช. ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
การใช้สิทธิ
1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา
2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 
สำนักงานสิทธิประโยชน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7650

 
ข้อมูลจาก.รพ.ภูมิพล
สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป HealthServ
สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป HealthServ
สปสช.ยกระดับบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด