ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง

Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ.net

"โครงการโดย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยมีบริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 30/30 เมกะบิตต่อวินาที ให้บริการผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก 22 แห่งทั่วประเทศ"

Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง ThumbMobile HealthServ.net
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
 องคมนตรี เป็นประธานเปิดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรี ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำนวยความสะดวกผู้ป่วย บุคลากรการแพทย์
 
          องคมนตรี เป็นประธานการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ Buzz Privilege Wifi เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะขยายไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและศูนย์แพทย์ชุมชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 22 แห่ง
 
          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ประธานที่ปรึกษาบริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ประชาชน ที่มารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์
 
 
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
           นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ร่วมพิธีเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมมือกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยมีบริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้โครงการ Buzz Privilege Wifi ติดตั้งระบบบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 30/30 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับให้บริการผู้ป่วย ประชาชนที่เข้ารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยขยายการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตทุกเครือข่ายโดยติดตั้งเลาจ์เตอร์ภายในอาคาร เช่น อาคารผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งจะมีการขยายโครงการไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและศูนย์แพทย์ชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 22 แห่ง รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ให้เกิดความครอบคลุมยิ่งขึ้น

 
         นอกจากนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง และเงินมูลค่า 300,000 บาท ต่อโรงพยาบาล จากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
Buzz Privilege Wifi เน็ตไร้สายเร็วสูง ฟรี ในรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและบ้างดุง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด