ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมได้ 596 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง HealthServ
 
 
 
         9 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอาคารแห่งใหม่นี้ว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ มีบุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ และยังร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

          นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ดูแลรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด ปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้มีผู้รับบริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง
 
 
            อาคาร 60 ปี อายุรกรรม เป็นอาคารพักฟื้นผู้ป่วย 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร รองรับได้ 596 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ภายในประกอบด้วย หอผู้ป่วยสังเกตอาการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและปลูกถ่ายไขกระดูก หอผู้ป่วยเคมีบำบัดและปลูกถ่ายอวัยวะ หอผู้ป่วยอุรเวชช์ หอผู้ป่วยพิเศษ งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก งานเภสัชกรรม ห้องเอกซเรย์ และงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานอายุรกรรมที่ให้บริการได้หลากหลายสาขามากขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รับผู้ป่วยได้เพิ่มถึง 596 เตียง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด