ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน

มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ.net
มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ.net

มาเลเซียเข้าไทยทางบกมากสุด 6.43 แสนคน ทางอากาศ 2.58 แสนคน รวมแล้วกว่า 9 แสนคน แซงอินเดียที่เดินทางเข้าเฉพาะทางอากาศที่จำนวน 5.28 แสนคน ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมแล้วกว่า 211,974 ล้านบาท

มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ
 
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ วันที่ 1 มกราคม - 21 กันยายน 2565  ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจำนวน 5,257,196 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสะสม  211,974 ล้านบาท  แบ่งสัดส่วนตามประเภทการเดินทาง เป็นการเดินทางทางอากาศ ที่จำนวน 4,205,757 คน คิดเป็นร้อยละ 80  ส่วนการเดินทางทางบก จำนวน 1,051,439 คน คิดเป็นร้อยละ 20
 
 
10 อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางบก
1. มาเลเซีย 643,693 คน
2. ลาว 234,849 คน
3. กัมพูชา 122,575 คน
4. เวียดนาม 20,684 คน
5. อินโดนีเซีย  12,907 คน
6. จีน 10,119 คน
7. สิงคโปร์ 5,689 คน
8. สหรัฐอเมริกา 5,000 คน
9. ฟิลิปปินส์ 4,715 คน
10. เกาหลีใต้ 4,406 คน
 
 
10  อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางอากาศ
1. อินเดีย 528,753 คน
2. สิงคโปร์ 285,303 คน
3. มาเลเซีย 258,789 คน
4. เวียดนาม 227,893 คน
5. สหราชอาณาจักร 222,209 คน
6. เกาหลีใต้ 216,145 คน
7. สหรัฐอเมริกา 204,775 คน
8. เยอรมนี 178,178 คน
9. ออสเตรเลีย 172,403 คน
10. ญี่ปุ่น 145,147 คน
 
 
รวม 10 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามามากที่สุดทั้งสองช่องทาง
1. มาเลเซีย 902,482 คน
2. อินเดีย 528,753 คน
3. สิงคโปร์ 290,992 คน
4. เวียดนาม 248,577 คน
5. ลาว 234,849 คน
6. สหราชอาณาจักร 222,209 คน
7. เกาหลีใต้ 220,551 คน
8. สหรัฐอเมริกา 209,775 คน
9.  เยอรมนี 178,178 คน
10. ออสเตรเลีย 172,403 คน
 
 
 
มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ
 

มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ
มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ
มาเลย์เบียดอินเดียขึ้นอันดับ 1 ท่องเที่ยวเข้าไทยมากสุดกว่า 9 แสนคน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด