ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน

รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน Thumb HealthServ.net
รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เผย โรงพยาบาลนครพนมเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดคู่ขนานกับ แขวงคำม่วน สปป.ลาว ตามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ทำให้ได้รับการจัดสรรงบลงทุนพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง (R8- Medical Hub) และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่อินโดจีน สถานการณ์เงินบำรุงอยู่ระดับปกติ ประมาณ 11 ล้านบาท ส่วนเงินบริจาคจะนำไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามความประสงค์ของผู้บริจาคและตามแผนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล

รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน HealthServ
 
          
 
 
         23 ตุลาคม 2565 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวถึงกรณีมีการตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขของภาครัฐ หลังมีการจัดกิจกรรม One Man & The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย และสปป.ลาว มีการลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2559 ใน14 ประเด็น เช่น การป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพ ศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น มีการจับคู่จังหวัดชายแดนของไทย กับสปป.ลาว โดยจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดคู่ขนานกับแขวงคำม่วน ในปีงบประมาณ 2565 มีความร่วมมือดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนหลายเรื่อง ทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดสรรงบประมาณให้กับสถานบริการในจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง ( R8- Medical Hub) และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่อินโดจีน
รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน HealthServ
 
 
          นพ.ปราโมทย์กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 137 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2566 อีก 138 ล้านบาท เฉพาะโรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรงบลงทุนจำนวน 4,730,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้, กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อช่วยหายใจ และเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์ รวมถึงได้รับการจัดสรรงบค่าเสื่อมครุภัณฑ์อีก 9.83 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรรงบลงทุน 1,500,000 บาท เป็นเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) และงบค่าเสื่อมครุภัณฑ์อีก 9.3 ล้านบาท และยังมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากรายการงบลงทุนโรงพยาบาลอีกหลายรายการ ขณะที่สถานการณ์เงินบำรุงของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2565 มีความมั่นคงทางการเงินในระดับปกติ เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้แล้วอยู่ที่ราว 11.28 ล้านบาท

 
 
          นพ.ปราโมทย์กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลนครพนม มีแผนพัฒนาศักยภาพการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ โดย ปี 2566-2567 จะพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดชายแดน ศูนย์ฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก (โดยความร่วมมือของ สถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยนครพนม) และแผนกผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมระดมทุนของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ถือเป็นความตั้งใจดีที่ต้องการทำความดีช่วยเหลือสังคมผ่านการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล ซึ่งเงินบริจาคส่วนนี้จะถูกนำมาสมทบกับงบประมาณที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร เพื่อใช้จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามความประสงค์ของผู้บริจาคและตามแผนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลต่อไป
รพ.นครพนม รพ.จังหวัดคู่ขนาน แขวงคำม่วน สปป.ลาว ประตูสู่อินโดจีน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด