ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมแพทย์แผนไทยแจง ผลตรวจร้านค้ากัญชา 6 จังหวัด ดำเนินคดี 36 ราย

กรมแพทย์แผนไทยแจง ผลตรวจร้านค้ากัญชา 6 จังหวัด ดำเนินคดี 36 ราย Thumb HealthServ.net
กรมแพทย์แผนไทยแจง ผลตรวจร้านค้ากัญชา 6 จังหวัด ดำเนินคดี 36 ราย ThumbMobile HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่าได้ออกใบอนุญาตให้ร้านค้า/สถานประกอบกัญชา ไปแล้วกว่า 5,000 ราย ชี้การลงพื้นที่สุ่มตรวจ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่ปลายปี 2565 เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งสื่อสาร ทำให้ถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย          นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอข่าวประเด็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งตามคำนิยามในมาตรา 3 ให้นิยามความหมาย กรณี “จำหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าไม่มีการขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 


          ดังนั้นผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาในเชิงพาณิชย์และทำการค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามต้องขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า


         ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขออนุญาต ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

         พื้นที่ต่างจังหวัด ต้องขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่


          กรมฯได้ดำเนินการสื่อสารทำความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ เจตนารมณ์และการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ปลายปี 2565 และในปี 2566 มีแผนการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 รวมเป็นจำนวน 10 ครั้ง ดังนั้นการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง จึงเป็นการดำเนินการตามมาตรการและแผนที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนสถานประกอบการมายังกรมฯ ทางพนักงานเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเพื่อลงตรวจและสื่อสารสร้างความเข้าใจในทันที

 

ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าในกรุงเทพและ 5 จังหวัด


          โดยที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ และ เจ้าพนักงานตำรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ สำรวจ สื่อสาร ตรวจตรา สุ่มตรวจร้านค้า/สถานประกอบการ มีผลการบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทั้งในเขตกรุงเทพฯ 9 เขต และ ภูมิภาค 5 จังหวัด รวมดำเนินคดี 36 ราย ดังนี้

          เขต กทม. 9 เขต ได้แก่ ชนะสงคราม (ข้าวสาร) ทองหล่อ ลุมพินี (ซอยสุขุมวิท 11) กองบังคับการ 1 ตำรวจท่องเที่ยว บางซื่อ (ซอยอารีย์ ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน) ห้วยขวาง (ตลาดจ๊อดแฟร์) ตลิ่งชัน หลักสี่ (สน.ทุ่งสองห้อง) บางแค (สน.หลักสอง)  รวมจับปรับดำเนินคดี 12 ราย ผิดเงื่อนไขใบอนุญาตฯ สั่งพักใช้ใบอนุญาต 4 ราย กรณีไม่พบผู้กระทำความผิด (8 ราย) กำชับ และแนะนำให้กรอก แบบรายงานฯ ตามกำหนด


          ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี (พัทยา) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า) ตราด (เกาะช้าง) ดำเนินการ จับ ปรับ ดำเนินคดี 15 ราย ผิดเงื่อนไขใบอนุญาตฯ ตักเตือน/สั่งพักใช้ใบอนุญาต 5 ราย  และกรณีไม่พบการกระทำความผิด พร้อมกำชับและแนะนำให้กรอกแบบรายงานให้ครบถ้วน
 
          การขอใบอนุญาต และออกใบอนุญาต จำหน่ายหรือแปรรูป ส่งออก ศึกษาวิจัย พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต  มายื่นขอรับใบอนุญาตคำขอ 2,012 คำขอ และได้รับใบอนุญาตแล้ว 1,637 ใบอนุญาต ส่วนต่างจังหวัด 76 จังหวัด ยื่นคำขอ 6,307 คำขอ และได้รับใบอนุญาต 4,304 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)


 
          นายแพทย์ธงชัย กล่าวอีกว่า กัญชาเป็นสมุนไพรไทย เน้นคุณค่าการใช้ในการแพทย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และ เสริมเศรษฐกิจชาติ เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทยและเศรษฐกิจชุมชน เป็นการปิดช่องสุญญากาศ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลอดภัยให้กับสังคม และ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรกัญชา อย่างยั่งยืน สำหรับการขออนุญาตใช้สมุนไพรควบคุม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. 2542


          หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5607-8 หรือ 0 2591 7007 ต่อ 3708, 3713
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด