News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เปิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 มอบประกาศ HA รับรองสถานพยาบาล 405 แห่ง HealthServ.net
เปิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 มอบประกาศ HA รับรองสถานพยาบาล 405 แห่ง HealthServ.net

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผย การพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน HA เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถานพยาบาล ทำให้สามารถต่อสู้วิกฤต สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย บุคลากร และสังคม

เปิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 มอบประกาศ HA รับรองสถานพยาบาล 405 แห่ง HealthServ
 
          14 มีนาคม 2566 ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Wellbeing” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง
 
 
เปิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 มอบประกาศ HA รับรองสถานพยาบาล 405 แห่ง HealthServ
           ดร.สาธิต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลทั้ง 405 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ทั้งที่ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นครั้งแรกและที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน HAทำให้สถานพยาบาลมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต่อสู้วิกฤต ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งชุมชนและสังคม เห็นได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมา ทั้งโรคโควิด 19 และโรคฝีดาษลิง ซึ่งสถานพยาบาลต้องเป็นด่านหน้าและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี
 
          “การทำงานคุณภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ต้องมาจากความร่วมมือและผสานพลังจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยขยายพลังระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และผมพร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการผนึกพลังให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน จับมือและเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ดร.สาธิต กล่าว
 
เปิดงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 มอบประกาศ HA รับรองสถานพยาบาล 405 แห่ง HealthServ
 
          ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 สถาบันฯ เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า 3 แห่ง และต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้า 5 แห่ง สถานพยาบาลผ่านการรับรองครั้งแรก 26 แห่ง และต่ออายุการรับรอง 339 แห่ง สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุ   การรับรองและผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 22 เครือข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองตามมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ 1 แห่ง และผ่านการต่ออายุการรับรอง 9 แห่ง

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง