ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ที่พบได้ใช้ในชีวิตประจำวัน Medical Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ที่พบได้ใช้ในชีวิตประจำวัน Medical Vocabulary Thumb HealthServ.net
คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ที่พบได้ใช้ในชีวิตประจำวัน Medical Vocabulary ThumbMobile HealthServ.net

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาล (Hospital) อาการต่างๆ คำย่อแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป คำศัพท์ทางการแพทย์ Medical Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ที่พบได้ใช้ในชีวิตประจำวัน (Medical Vocabulary)

เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital)

Ambulance (แอม บิวเลิน) รถพยาบาล
Gown (กาว) เสื้อคลุมยาว
Antibiotic (แอนทิไบออท ทิค) ยาปฏิชีวนะ
Balm (บาล์ม) ยาหม่อง
Heating (ฮีทดิง แพค) กระเป๋าน้ำร้อน
Examination Table (เอคแซม มะเนชั่น เทเบิล) เตียงตรวจโรค
Emergency  Room (อีเมอร์ เจนซี่ รูม) ห้องฉุกเฉิน
Intensive Care Unit (ICU Room) (อินเทนซิฟ แคร์ ยูนิท) ห้องผู้ป่วยหนัก
Operating Room (โอเปอร์ทิง รูม) ห้องผ่าตัด
Docter (ดอดเทอะ)หมอ
Nurse (เนิร์ซ) นางพยาบาล
Assistant (อะซิสเทิน) ผู้ช่วย
Patient (เพเชิน) ผู้ป่วย,คนไข้
Medicine (เมดดิซิน) ยา
Pill (พิล) ยาเม็ด
Tincture (ทิงเชอะ) ยาใส่แผล
Prescription (พรีสคริพชั่น) ใบสั่งยา
Thermometer (เธอมอมมิเทอะ) เครื่องวัดอุณหภูมิ
Height Chart (ไฮ ชาร์ท)ที่วัดส่วนสูง
Eye Chart (อาย ชาร์ท) แผนภูมิวัดสายตา
Mask (แมส) ผ้าปิดจมูกและปาก
male nurse (เมล-เนิร์ซฺ )บุรุษพยาบาล
wheelchair (วีล’แชร์) เก้าอี้รถเข็น (สำหรับคนป่วยหรือคนพิการ)
hospital bed (ฮอส’พิเทิล-เบล) เตียงคนไข้
call button (คอล-บัท’เทิน) ปุ่มกดเรียกพยาบาล
respirator (เรส’พิเรเทอะ) เครื่องช่วยหายใจ
pulse (พัลซฺ) ชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ
syringe (ซี’รินจฺ) เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา
inject (อินเจคทฺ) ฉีดยา
vaccine (แวคซีน) วัคซีน
clinical thermometer (คลินิเคิล-เธอมอมิเทอะ) ปรอทวัดไข้
inflatable cuff (อินแฟลททะเบิล-คัฟฺ) ที่วัดความดัน
scale (สเกล) เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตราชั่ง
height chart (ไฮทฺ-ชารทฺ) ที่วัดส่วนสูง
stethoscope (สเตธโธสโคพฺ) หูฟังของแพทย์
rubber hammer (รับเบอร์-แฮมเมอร์) ค้อนยาง
tongue depressor (ทัง-ดีเพรสเซอะ) ที่กดลิ้น
ice pack (ไอซฺ-แพคฺ) แผ่นประคบเย็น
cotton wool (คอทเทิน-วูล) สำลี
alcohol (แอล’กะฮอล) แอลกอฮอล์
ammonia (อะมอน’เนีย) แอมโมเนีย
gentian violet (เจ็นเชิน-ไวอะเล็ท) ยาฆ่าเชื้อ สีม่วง
tincture (ทิงคฺ’เชอะ ทิงเจอร์) (ยาใส่แผลสด)
mercurochrome (เมอคิว’โรโครม) ยาแดง
tweezers (ทวี’เซอรซฺ) คีมหนีบ, แหนบ
gauze (กอซ) ผ้าพันแผล, ผ้าก๊อซ
tape (เทพ) เทปพันแผล
bandage (แบน’ดิจฺ) ผ้าพันแผล
adhesive bandage (แอดฮีซีฟ-แบนดิจ) พลาสเตอร์ปิดแผล
walker (วอล์ค’เคอะ) อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยุงตัว
crutches (ครัทเชส) ไม้ค้ำยัน
cane (เคน) ไม้เท้า
cast (คาสทฺ) เฝือก
sling (สลิง) ผ้าคล้องแขน
examination room (อิกแซมมะเนเชิน-รูม) ห้องตรวจโรค
X-ray (เอ็กซฺ-เรย์) เอกซเรย์
operating room (ออพพะเรทิง-รูม) ห้องผ่าตัด
operate (ออพ’พะเรท) ผ่าตัด
plastic surgery (พลาสติค-เซอร์เจอรี) ศัลยกรรมตกแต่ง
Intensive Care Unit (ICU) (อินเทนซีฟ-แคร์-ยูนิท) (ไอซียู) ห้องผู้ป่วยหนัก
 

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป

ER  =  EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
OR  =  OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
LR  =  LABOR ROOM ห้องคลอด
OPD  =  OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
MED  =  MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
PED  =  PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
SUR  =  SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
ORTHO  =  ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
OB-GYN  =  OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
ANC  =  Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
IPD  =  INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
PT  =  PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
LAB  =  LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ
 
 

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วๆไป

 
CC  =  Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.
PI  =  Present illness ประวัติปัจจุบัน
PH  =  Past history ประวัติอดีต
FH  =  Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
SH  =  Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ
ROS  =  Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ
HPI  =  History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา
PMH  =  Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน
U/D  =  Underlying disease โรคประจำตัว
PE  =  Physical Examination การตรวจร่างกาย
BP  =  Blood Pressure ความดันโลหิต
PR  =  Pulse Rate อัตราชีพจร
RR  =  Respiratory Rate อัตราการหายใจ
T  =  Temperature อุณหภูมิ
BW  =  Body Weight น้ำหนัก
HT  =  Height ส่วนสูง
GA  =  General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
HEENT  =  Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
Abd  =  Abdomen ช่องท้อง
Ext  =  Extremity ระยางค์(แขน ขา)
IMP  =  Impression การวินิจฉัยแรกรับ
Dx  =  Diagnosis การวินิจฉัยโรค
Ddx  =  Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
Rx,Px  =  Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
Tx  =  Treatment การรักษา
IVF  =  Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
V/S  =  Vital sign สัญญาณชีพ
I/O  =  Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
N/S  =  Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท
GCS  =  Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
AWS  =  Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์
 

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป

 
Fx  =  Fracture กระดูกหัก
DHF  =  Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
DF  =  Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก
URI  =  Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
COPD  =  Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
AE  =  Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน
DM  =  Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน
HT  =  Hypertension โรคความดันโลหิตสูง
DLD  =  Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง
CVA  =  Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง
SDH  =  Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
EDH  =  Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
SAH  =  Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์
ICH  =  Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง
UTI  =  Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ARF  =  Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน
CRF  =  Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง
ESRD  =  End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ATN  =  Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน
CAPD  =  Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง
AF  =  Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
VF  =  Ventricular Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว
VT  =  Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง
SVT  =  Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
AMI  =  Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
STEMI  =  ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
NSTEMI  =  Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
PVC  =  Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ
CHF  =  Congestive Heart Failure หัวใจวาย
NF  =  Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด
LBP  =  Low Back Pain ปวดหลัง
MFPS  =  Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
CTS  =  Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด
HNP  =  Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน
BPH  =  Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต
STD  =  Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
AGE  =  Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน
CA  =  Cancer โรคมะเร็ง
DC  =  Dental Caries โรคฟันผุ
CDA  =  Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

หมายเหตุ ความหมายของ AVPU

 A  =  Alert รู้สึกตัวดี
 V  =  Response to voice ตอบสนองต่อเสียงเรียก
 P  =  Response  to  pain  ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
 U  =  Unresponsesivess  ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นใดๆ
 

อาการต่างๆ

1.Head injury  การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
2.Blunt  chest ได้รับการกระแทกที่หน้าอก
3.C-Spine  injury การบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอ
4.Fracture  Femurกระดูกต้นขาหัก
5.Crushing  การบดทับ
6.Amputation การตัดขาดของอวัยวะ
7.Pneumothorax  ภาวะลมในช่องปอด
8.Tension Pneumothorax  ภาวะลมในช่องปอดแบบมีแรงดัน
9.Hemothorax  ภาวะเลือดออกในช่องปอด
10.Fracture  การแตกหักของกระดูก
11.Sprains ข้อแพลง
12.Strains  การเคล็ด
13.Dislocation  การเคลื่อนหลุดของข้อต่อกระดูก
14.Exposed  boneกระดูกโผล่
15.Concussion  สมองกระทบกระเทือน
16.Cardiopulmonary resuscitation  การช่วยฟื้นคืนชีพ
17.Mass  Casualtyอุบัติเหตุหมู่

 

คำศัพท์ทางการแพทย์

1. Oropharyngeal airway  (mouth gag), (airway)  = อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
2. Suction  (ซักชั่น) = เครื่องดูดเสมหะ
3. Stethoscope (สเต็ทโตสโคป)  = หูฟัง
4. Blood  pressure  (BP.)  (บลัดเพรสเชอร์) = ความดันโลหิต
5. Splint  (สปลิ๊น)  = การดาม
6. Stop bleed (สต็อปบลีด) = ห้ามเลือด
7. Gluco-meter (กลูโคมิเตอร์) =เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
8. Elastic Bandage (EB.) (อิลาสติคแบนเดก) = ผ้าพันชนิดยืด 
9. Defibrillator (ดีฟิบบริลเลเตอร์) = เครื่องกระตุกหัวใจ
10.Pulse Oxymeter = เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
11.Treatment (ทรีทเม้น)= การรักษา
12.Diagnosis (ไดแอ็กโนซีส)= การวินิจฉัย
13.Vital sign  (ไวทอลไซน์)  = สัญญาณชีพ
14.Temperature (เทมเพอเรเจอร์) = อุณหภูมิ
15.Pulse = ชีพจร
16.Respiration (เรสไปเรชั่น)  = การหายใจ
17.Blood pressure (บลัดเพรสเชอร์) = ความดันโลหิต
18.Observe (ออบเสริฟ) = สังเกตอาการ
19.Tepid sponge (เทปปิดสปั้น)  = เช็ดตัวลดไข้
20.Transfer (ทรานสเฟอร์)  = การย้ายผู้ป่วย
21.Discharge (ดีสชาร์จ) = การจำหน่ายผู้ป่วย
22.Sphygmomanometer  (สฟิกโมมาโนมิเตอร์) = เครื่องวัดความดันโลหิต
23.Needle (นีดเดิล) = เข็ม
24.Syringe (ไซริง)= กระบอกฉีดยา
25.Intravenous Fluid (IV Fluid)    = สารน้ำ  (น้ำเกลือ)
26.Medicut (เม็ดดิขัด)  = เข็มแทงน้ำเกลือ
27.I.V. set  = ชุดให้สารน้ำ
28.Extension (เอ็กซ์เทนชั่น) = สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
29.3-way  (ทรีเวย์) = ข้อต่อ 3 ทาง
30.Tourniquet (ทูนิเก้) = สายยางรัดแขน
31.Gauze (ก็อซ)  = ผ้าก๊อซ
32.Dressing (เดรสซิ่ง)  = การทำแผล
33.Top gauze (ท็อปก็อซ) = ผ้าก๊อซหุ้มสำลี  (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
34.Micropore (ไมโครปอร์)  = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
35.Transpore (ทรานสปอร์) = พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก
36.Ambu bag (แอมบูแบ็ก) =  ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
37.Abnormal (แอบนอร์มอล) = ผิดปกติ
38.Abortion (อะบรอชั่น)  = การแท้ง
39.Artery (อาร์เทอร์รีย์) = เส้นเลือดแดง
40. Vein (เวน) = เส้นเลือดดำ
41.B.P. drop (บี.พี.ดร็อป) = ความดันเลือดต่ำ
42.Brain (เบรน) = สมอง
43.Chills (ชิลส์) = หนาวสั่นจากไข้สูง
44.Coma (โคม่า)  = ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
45.Complication (คอมพลิเคชั่น)  = โรคแทรกซ้อน
46.Cyanosis (ไซยาโนซีส)  = อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน
47.Secretion (ซิครีชั่น)  = สารคัดหลั่ง
48.Edema (อิดีม่า) = บวม
49.Electrodiogram  (EKG)  = เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
50.Expire (เอ็กซ์ปาย)= หมดอายุ
51.Infection (อินเฟคชั่น) = การติดเชื้อ
52.Jerk (เจิ๊ก)= เคาะเข่า 
53.Nausea (นอร์เซีย)= คลื่นไส
54.Nipple (นิปเปิล) = หัวนม
55.Pain (เพน)  = ความปวด
56.Pale (เพล)  = ซีด
57.Paralysis  (Paralite) (พาราไลซีส) = อัมพาต
58.Rupture (รัปเจอร์)  = การแตก
59.Sick = ป่วย
60.Side effect (ไซด์เอฟเฟค)  = ผลข้างเคียง
61.Sputum  (สปูตุ้ม) = เสมหะ
62.Stat (สแตท) = ทันที
63.Stomach (สโตมัค)  = กระเพาะอาหาร
64.Stress (สเตรส)= เครียด
65.Therapy (เทอราปี้) = การรักษา
66.Unconscious (อันคอนเชียส) = ไม่รู้สึกตัว
67.Urine (ยูรีน) = ปัสสาวะ
68.Urine analysis (ยูรีนอะนาไลซีส) = การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
69.Vomit= อาเจียน
70.Wound (วูน)= แผล
71.Weight = น้ำหนัก
72.Weak (วี๊ค)  = อ่อนเพลีย
73.Surgery (เซอ-เจอ-รี่)  = ศัลยกรรม
74.Medication (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น)  = อายุรกรรม
75.Pediatric (พี-เดรีย-ตริก) = กุมารเวชกรรม
76.Obstetric (อ๊อบ-สเต-ตริก)  = สูติกรรม
77.Gynecology (ไก-เนค-โค-โล-จี้)= นรีเวชกรรม
78.Orthopedic (ออ-โถ-ปี-ดิก) = กระดูกและข้อ
79.Hemodialysis (ฮี-โม-ได-อะ-ไล-ซิส)  =  ห้องล้างไต
80.Physical  therapy (ฟิส-สิ-เคิล-เทอ-รา-ปี่) = แผนกกายภาพบำบัด
81.Pharmacy (ฟา-มา-ซี) = ห้องจ่ายยา
82.Emergency room (E.R)  = ห้องฉุกเฉิน
83.Intensive care unit (I.C.U) = แผนกผู้ป่วยหนัก
84.Operating room (O.R) = ห้องผ่าตัด
85.Anesthesia  (Anes) ( อะ-แนส-ที-เซีย)= แผนกดมยา
86.Recovery  room (R.R.)  (รี-คอฟ-เวอ-รี-รูม) = ห้องพักฟื้น
87.Labour  room  (L.R) (เล-เบ้อ-รูม) = ห้องคลอด
88.Ward = ตึกผู้ป่วย
89.Mask = ผ้าปิดปากและจมูก

  
 

กายวิภาคและ สรีระวิทยา

 
 คำศัพท์ ความหมาย
1.Frontal bone (ฟอนทอลโบน) = กะโหลกศีรษะส่วนหน้า
2.Cranium  (คาเนียม) = กระดูกศีรษะ
3.Mandible (แมนนิเบิล)  = กระดูกขากรรไกร
4.Cervical vertebrae (เซอวิเคิลเวอร์ทิเบิล) = กระดูกสันหลังส่วนคอ
5.Clavicle  (คาร์วิเคิล)  = กระดูกไหปลาร้า
6.Scapula (สะแคปปูลาร์) = กระดูกสะบัก
7.Humerus (เฮอมูรัส) = กระดูกต้นแขน
8.Pelvis (เพลวิส)  = กระดูกสะโพก  
9.Ulna (อัลน่า) = กระดูกปลายแขนด้านใน
10.Carpus  (คาร์ปัส) = กระดูกข้อมือ
11.Femur (ฟีเมอร์) = กระดูกต้นขา
12.Patella (kneecap) = กระดูกสะบ้า
13.Tibia  ( ทิเบีย)= กระดูกปลายขาด้านใน
14.Fibula (ฟิบูล่า) = กระดูกปลายขาด้านนอก
15.Heart  =  หัวใจ
16.Kidncy (คิดนีย์) = ไต
17.Nasal passage = โพรงจมูก
18.Pharynx (ฟาริ้ง) = คอหอย
19.Epiglottis  (อิพิก๊อสติ๊ส) = ฝาปิดกล่องเสียง
20.Larynx (ลาริ๊ง)  = กล่องเสียง
21Esophagus  (อีโสฟากัส)  = หลอดอาหาร
22.Trachea (เทรเคีย)  = ท่อลม
23.Bronchus  (บรองคัส)  = หลอดลม
24.Left lung (เลฟลัง)= ปอดซ้าย
25.Ribs (ริบ) = กระดูกซี่โครง
26.Diaphragm (ไดอะแฟรม) = กระบังลม
27.Stomach (สโตมัค) = กระเพาะอาหาร
28.Spleen (สปลีน)  = ม้าม
29.Liver (ลิเวอร์) = ตับ
30.Appendix (แอพเพนดิก) = ไส้ติ่ง
31.Pupil (พิวพิ้ว) = รูม่านตา
32.Bladder (แบลดเดอร์)  = กระเพาะปัสสาวะ
33.Urethra (ยูรีท่า)  = ท่อปัสสาวะ
34.Penis (เพนนีส) = องคชาต
35.Scrotum (สกอร์ตุ้ม) = ถุงอัณฑะ
36.Testis (เทสทีส) = อัณฑะ
37.Anus (เอนัส) = ทวารหนัก
38.Cervix (เซอร์วิค)  = ปากมดลูก
39.Vagina  (วาไจน่า)  = ช่องคลอด
40.Uterus (ยูเทอรัส) = มดลูก
41.Ovary (โอเวอร์รี) = รังไข่

 

คำศัพท์ที่ควรรู้ งานกู้ภัย FR, EMS, EMT-B

 
อุปกรณ์ ต่างๆ
1. Wheeled  stretcher = เปลนอนชนิดล้อเลื่อน
2. Stairs  chair  = เปลนั่ง
3. Portable  stretcher = เปลสนาม
4. Hard  collar  = เฝือกดามคอชนิดแข็ง
5. Head  immobilizer  = อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
6. Long spinal board = กระดานรองหลังชนิดยาว
7. Belt  = เข็มขัด
8. KED (Kendrick extrication device) = ดามหลัง
9. Scoop = เปลตัก
 
 
การประเมิน การบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว  (Rapid trauma assessment)
ควรถามอาการผู้ป่วย  ในขณะที่ประเมินการบาดเจ็บ  และถ้ากลไกการบาดเจ็บอาจทำให้มีการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง  หรือระดับความรู้สึกตัวผิดปกติควรยึดตรึงกระดูกสันหลังไปพร้อมกับการทำการ ประเมินแบบศีรษะจรดปลายเท้า  (Head to toe)  ต่อมาคือการพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องการกู้ชีพขั้นสูง (ALS)  ในขณะนั้นหรือทำการส่งต่ออย่างเร่งด่วน  การประเมินซ้ำควรประเมินระดับความรู้สติ  (AVPU)  และการประเมินเบื้องต้น  (Primary  survey, ABC)  ในขณะที่ทำการตรวจประเมินอย่างรวดเร็วนั้นสิ่งสำคัญคือการหาลักษณะของการบาด เจ็บ เช่น
การผิดรูป Deformities (ดีฟอร์มิตี)
รอยฟกช้ำ Contusion  (คอนทูชั่น)
แผลถลอก  Abrasion  (อะเบรชั่น)
แผลจากการแทง Puncture/ Penetrations (พังเจอร์/ เพนเนเตชั่น)
แผลไหม้Burns  (เบริน)
ตำแหน่งเจ็บ Tenderness (เทนเดอร์เนส)
แผลฉีกขาด  Laceration (ลาซีเรชั่น)
อาการบวม Swelling(สวีลลิ่ง)
 
อักษรช่วยจำ (DCAP/BTLS) (ดี-แคป/บี-ที-แอล-เอส)
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด