ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์

ปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์

ปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์ HealthServ
 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลในสังกัด จากเดิม 50 บาท เป็น 100 บาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบก่อนปรับค่าบริการ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด