ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] รับฟรี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่ม 15 ต.ค. 63

[ประกันสังคม] รับฟรี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่ม 15 ต.ค. 63 HealthServ.net
[ประกันสังคม] รับฟรี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่ม 15 ต.ค. 63 HealthServ.net

[ประกันสังคม] รับฟรี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่ม 15 ต.ค. 63

[ประกันสังคม] รับฟรี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เริ่ม 15 ต.ค. 63 HealthServ
ประกันสังคมให้สิทธิประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี

สปส.ออกประกาศกรมการแพทย์ฯ ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.63

รพ. ที่ให้บริการนี้
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรคให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 โดยนพ.ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมลงนาม ในประกาศฯมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.63
 
โดยสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ คือให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งคือ
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาทต่อคนต่อปี และ
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาทต่อคนต่อปี

โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.563 เป็นต้นไป


 ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤติโควิด-19 ในทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางาน ด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิด ความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด