ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกคำแนะนำวิสาหกิจชุมชนขอปลูกกัญชา

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกคำแนะนำวิสาหกิจชุมชนขอปลูกกัญชา Thumb HealthServ.net
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกคำแนะนำวิสาหกิจชุมชนขอปลูกกัญชา ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชาเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่สนใจขอปลูกกัญชา

25 มิถุนายน 2564 เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกคำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา โดยส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ  มีเนื้อหาระบุว่า 

"ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562ได้เปิดให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ส่งผลให้กลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ และกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2558 จึงได้จัดทำคำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมซนที่ขอปลูกกัญชา เพื่อรองรับการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาและให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชาเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่สนใจขอปลูกกัญชา จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่สนใจทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย"
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด