ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เขตสุขภาพที่ 8

หารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เขตสุขภาพที่ 8 HealthServ.net

29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในการประชุมหารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

หารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เขตสุขภาพที่ 8 ThumbMobile HealthServ.net
 
 
 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมประชุมให้คำปรึกษา และนางพันธ์วิรา  เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting5 Meeting
 
หารือเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพร กัญชง กัญชา เขตสุขภาพที่ 8 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด