× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิด 5 จุดหมายท่องเที่ยว-กัญชา แห่งอีสานตะวันออก เขตสุขภาพที่10

หลังจากการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ไปแล้ว ภารกิจก้าวต่อไปของกระทรวงสาธารณสุขจึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้กัญชาในแขนงต่างๆให้กว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนไทยต่อไป

GreenShopCafe.com
Sponsor

การท่องเที่ยวก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ได้ทันที

          เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี   จึงมีชื่อเรียกว่า “มุกศรีโสธรเจริญราชธานี”   เป็นเขตสุขภาพที่มีการเน้นการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ สมุนไพรและการท่องเที่ยว ไม่แพ้เขตสุขภาพที่ 8 หรือ เขตสุขภาพที่ 9  เลย


          ในเขตสุขภาพที่ 10 มีโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชน เปิดให้บริการรวม 68 แห่ง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยยาสกัดจากกัญชาอย่างปลอดภัย ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10 ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยากัญชารวม 4,537 ราย เป็นแผนไทย 4,202 ราย และ แผนปัจจุบัน 335 ราย
 
 
          ปัจจุบันมีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 11 แห่ง อยู่ระหว่างขออนุญาต 19 แห่ง และ แสดงเจตจำนงขอปลูกอีก 17 แห่ง มีสถานที่ผลิตตำรับยากัญชาที่ได้รับอนุญาต 2 แห่ง เป็นภาครัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และภาคเอกชน 1 แห่ง คือ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี


           ในด้านการท่องเที่ยว ที่เขตสุขภาพที่ 10 นำกัญชากับสถานที่ท่องเที่ยว "เชิงสุขภาพ" มาเป็นจุดเด่นจุดขาย โดยจัดทำเส้นทางเชื่อมต่อสถานที่ปลูก ผลิตกัญชา กัญชง กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด เป็นการหนุนเนื่องซึ่งกันและกันได้อย่างดี เช่น
 
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว กับ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 
ไร่กัญชามาทวีฟาร์ม กับผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 
ออร์แกนิค คาเฟ่ กาแฟสายสุขภาพ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
ศูนย์แพทย์แผนไทยและแหล่งปลูกกัญชา กับพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
 
โรงงานสมุนไพร กับ ทุ่งกังหันลม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)