ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย Thumb HealthServ.net
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย ThumbMobile HealthServ.net

ท่านจะเดินทางไปเที่ยว หรือ ทำงานต่างประเทศ โทรศัพท์นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย เปิดบริการ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 053-791206 ต่อ 401

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย HealthServ

รพร.เชียงของ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) ให้บริการ
  • การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
  • การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
  • การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
  • การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังจากการเดินทาง
สามารถโทรสอบถามและนัดหมายการรับบริการ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-791206 ต่อ 401
 
ที่อยู่ : เลขที่ 354 หมู่10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
[แผนที่]


 
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด