ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาลท่องเที่ยว จ.ยโสธร

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาลท่องเที่ยว จ.ยโสธร HealthServ.net
ปฏิทินกิจกรรม เทศกาลท่องเที่ยว จ.ยโสธร HealthServ.net

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร: เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ - ยโสธร การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ มีเทศกาลและงานประเพณีอันเป็นที่รู้จัก นั่นคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ

 คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร: เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ - ยโสธร การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร  อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ มีเทศกาลและงานประเพณีอันเป็นที่รู้จัก นั่นคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งแต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ และมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยงานประเพณีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ที่สวนสาธารณะพญาแถน


 ยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมชื่อ บ้านสิงห์ท่า เมืองยศสุนทร เป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 250 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2443 ถูกรวมเข้าอยู่ในสังกัดมณฑลลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ (มณฑลลาวกาว) และกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และถูกจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป มีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก

งาน บั้งไฟเฟสติวัล สีสันยโสธร 2023

งาน บั้งไฟเฟสติวัล สีสันยโสธร 2023 25-27 สิงหาคม 2566 วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร พบกับ การจําหน่ายอาหารถนนคนลาบ และ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ ยกขบวนมากว่า 30 ร้านค้า ของดีจังหวัดยโสธร ตื่นตากับ แฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง เช็คอิน ซุ้มผ้าขาวม้ายาว 31 เมตร และ อุโมงค์รินน้ำยาว 150 เมตร ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินดังที่ท่านชื่นชอบ ฟรี! 

++ กิจกรรมที่ผ่านไป ++

 

พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกที่โบสถคริสต์บ้านซ่งแย้ (วัดอัครเทวดามิคาแอล)

พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกที่โบสถคริสต์บ้านซ่งแย้ (วัดอัครเทวดามิคาแอล) 
ในช่วงวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์  ของทุกปี) ที่โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จะจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ่าวสาวที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยการจัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติของคู่บ่าวสาวและแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน มีขบวนแห่ขันหมาก พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพิธีสมรสแบบคาทอลิก พิธีอวยพร  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อแสดงความยินดีกับคู่สมรส 

ประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก 1 -5 มีนาคม 2566

ประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชาวอำเภอมหาชนะชัยมีความเชื่อเรื่องใช้ข้าวถวายเป็นพุทธบูชาอยู่แล้ว เป็นประเพณีที่เกิดจากการแพร่กระจายของการใช้ข้าวเป็นเครื่องบูชา ได้จัดประเพณีการแห่มาลัยขึ้นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชน ปรับเปลี่ยนมาจนเป็นมาลัยที่ใช้แขวนเป็นเครื่องบูชานั้นได้เกิดกระบวนการสั่งสมประสมการและภูมิปัญญา ตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมซึ่งมีคติในพิธีกรรม ที่มาที่แฝงเร้นในการจัดพิธีกรรมการแห่ข้าวดอก โดยจะมีชุมชนที่เข้าร่วมจัดทำเป็นมาลัยขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประกวด ชุมชนที่เข้าร่วมในการแห่มาลัยมากที่สุดคือ  หมู่  2  หมู่ 4 และหมู่ 8  ตำบลฟ้าหยาด  ในตำบลอื่นก็มีทำบ้างแต่ไม่มากนัก 

บุญบั้งไฟกุดชุม 23-30 เมษายน 2566

บุญบั้งไฟกุดชุม 23-30 เมษายน 2566 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ยโสธร ชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ประกวดบั้งไฟสวยงาม ประกวดบั้งไฟโก้ ประกวดขบวนเซิ้งสวยงาม ประกวดแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง  ชมคอนเสิร์ต 28 เม.ย. ยูิก ไหทองคำ เต็มวง 29 เม.ย. ใบปอ รัตติยา เต็มวง   

ประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร วันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2566

 งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2566 - บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของประเทศไทย ตลอดจนประเทศลาว[ต้องการอ้างอิง] โดยมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

บุญบั้งไฟ ค้อวัง ยโสธร 8-14 พ.ค. 66

 บุญบั้งไฟ ค้อวัง ยโสธร 8-14 พ.ค. 66 ที่หน้าที่ว่าการอ.ค้อวัง ยโสธร  สินค้าราคาถูก อาหารอร่อย สินค้าโอท็อปเพียบ  ชมคอนเสิร์ต 5 คืน - 8 พ.ค. GPS Music ยกค่าย  10 พ.ค. บุ๊ค ศุภกาญจน์ เต็มวง 12 พ.ค. ข้าวฟ่าง เบียร์ พร้อมพงษ์ เต็มวง 13 พ.ค.  เม้ก อภิสิทธิ์ 14 พ.ค. บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เต็มวง 

บุญบั้งไฟ เลิงนกทา 22-29 พฤษภาคม 66

 บุญบั้งไฟ เลิงนกทา 22-29 พฤษภาคม 66 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร วันที่ 26 พ.ค.    ชมพิธีเปิดและขบวนแห่งบั้งไฟ  วันที่ 27 พ.ค. คอนเสิร์ต เวียง นฤมล เต็มวง  วันที่ 28 พ.ค. ชมการจุดบั้งไฟ  

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด