News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี HealthServ.net

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี เดิมมีชื่อว่า สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดดำเนินการฝึกอาชีพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี HealthServ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานโดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และในวันที่ 1  พฤศจิกายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน



ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
  • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 750 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 045-953-197 , 064-092-3499
  • เบอร์โทรสาร: 02-462-6636
  • E-mail: nrcpd@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://www.bansriwanalai.com/
  • facebook.com
  • Youtube channel
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง