กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

Jan 22, 2021 686
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา (ข่าวสารสุขภาพ )
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา (ข่าวสารสุขภาพ )
(5 ม.ค. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดินรวม 32-1-16 ไร่ มาจากผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ในบริเวณบึงสะแกงาม แนวคิดการออกแบบคือการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
 1. ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์
 2. ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการ และอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และ
 3. ส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 สามารถรองรับผู้สูงอายุได้กว่า 150 คน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
5 มค 64
 

โครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ที่สำคัญ..กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
 
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีบ้านพักคนชราในการดูแล 1 แห่ง คือ บ้านบางแค 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน ไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ขณะนี้มีกว่า 1 ล้านคนได้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ให้กระจายครอบคลุมทุกมุมเมือง โดยจัดรูปแบบการบริการให้ครบวงจร และหากเป็นไปได้ให้เลือกที่ดินที่ใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ
 
นับว่าเป็นความโชคดีของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินเนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งใหม่ เนื่องจากสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนมิตรไมตรี ออกสู่เขตหนองจอก หรือเส้นทางถนนนิมิตใหม่ ออกสู่เขตมีนบุรีได้ ประกอบกับที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาทรายกองดินใต้ 3 กิโลเมตร
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักการโยธาออกแบบโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร สำนักการโยธาจึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด
 
แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
 1. ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์
 2. ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และ
 3. ส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม
 
 
สำหรับพื้นที่สำคัญคือบ้านพักอาศัย เบื้องต้นได้ออกแบบบ้านพักใน 2 ลักษณะ คือ
 1. อาคารพักอาศัย Type A 
  สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1 หลัง มีพื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ 
 2. อาคารพักอาศัย Type B 
  สามารถพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ
แผนการก่อสร้างเฟส 1 จะเริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก TYPE A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล
 
แผนการก่อสร้างเฟส 2 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก TYPE A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก TYPE B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ
 
โครงการนี้คาดว่าเฟสที่ 1 จะแล้วเสร็จในปี 65 จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนโดยเร็ว สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคประชาชนและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงเหมือนกับที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมมาแล้วหลายโครงการ


สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ.net
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ.net
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ.net
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com