ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ.net

กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ThumbMobile HealthServ.net
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ
(5 ม.ค. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดินรวม 32-1-16 ไร่ มาจากผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ในบริเวณบึงสะแกงาม แนวคิดการออกแบบคือการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
 1. ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์
 2. ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการ และอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และ
 3. ส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 สามารถรองรับผู้สูงอายุได้กว่า 150 คน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
5 มค 64
 
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ

โครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ที่สำคัญ..กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
 
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีบ้านพักคนชราในการดูแล 1 แห่ง คือ บ้านบางแค 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน ไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ขณะนี้มีกว่า 1 ล้านคนได้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ให้กระจายครอบคลุมทุกมุมเมือง โดยจัดรูปแบบการบริการให้ครบวงจร และหากเป็นไปได้ให้เลือกที่ดินที่ใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ
 
นับว่าเป็นความโชคดีของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินเนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งใหม่ เนื่องจากสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนมิตรไมตรี ออกสู่เขตหนองจอก หรือเส้นทางถนนนิมิตใหม่ ออกสู่เขตมีนบุรีได้ ประกอบกับที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาทรายกองดินใต้ 3 กิโลเมตร
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักการโยธาออกแบบโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร สำนักการโยธาจึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด
 
แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
 1. ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์
 2. ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และ
 3. ส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม
 
 
สำหรับพื้นที่สำคัญคือบ้านพักอาศัย เบื้องต้นได้ออกแบบบ้านพักใน 2 ลักษณะ คือ
 1. อาคารพักอาศัย Type A 
  สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1 หลัง มีพื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ 
 2. อาคารพักอาศัย Type B 
  สามารถพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ
แผนการก่อสร้างเฟส 1 จะเริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก TYPE A ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล
 
แผนการก่อสร้างเฟส 2 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก TYPE A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก TYPE B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ
 
โครงการนี้คาดว่าเฟสที่ 1 จะแล้วเสร็จในปี 65 จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนโดยเร็ว สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครเอง และจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคประชาชนและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงเหมือนกับที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมมาแล้วหลายโครงการ


สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ
กทม เปิดแผน โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด