ตอบข้อสงสัย เมื่อประสบภัยจากรถ - รพ.เขลางค์นคร-ราม ลำปาง

Feb 18, 2021 153

ข้อสงสัย ? เมื่อประสบภัยจากรถ [โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม]

เมื่อประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บในภาวะคับขันเช่นนี้ หลายท่านอาจจะเกิดความสับสน และมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจ จะทำอย่างไรต่อไปดี ... จะไปหาหมอที่ไหน ... ค่าใช้จ่ายเพียงพอหรือไม่ ... จะต้องติดต่อตัวแทนประกันหรือไม่ ... จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากที่ไหนได้บ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ จะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไร ?


ตามกฎหมายแล้ว รถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์จะต้องทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ กับบริษัทประกันภัยไว้ทุกคัน โดยท่านจะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีวงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด จะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โยสาร หรือคนเดินถนน ก็มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หากกรมธรรม์ที่ทำไว้ยังอยู่ในระยะความคุ้มครอง
 

สิทธิ์เบิก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้หรือไม่…?


ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-รามได้ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ท่านมี เพียงท่านเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกเงิน มาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โดยทั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนการประสานงานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันให้กับท่านได้
 

เอกสารประกอบเบิกต้องเตรียมอะไรบ้าง..?

เพียงท่านเตรียมเอกสารดังนี้ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บันทึกประจำวันตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของเข้าของรถ (กรณีที่ท่านไม่ใช่เจ้าของรถ)
 • สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้บาดเจ็บอายุไม่ถึง 15 ปี)
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันรถ
 • ข้อแนะนำ เพื่อการเตรียมเอกสารให้ง่ายขึ้น ท่านควรมีเอกสารดังกล่าวติดไว้กับรถของท่านเสมอ
 

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 1. หากมีการบาดเจ็บ 
  ผู้ขับขี่ คุ้มครอง 30,000 บาท 
  ผู้โดยสาร คุ้มครอง 80,000 บาท
  บุคคลภายนอก คุ้มครอง 80,000 บาท 
 2. การชดเชยรายวัน 
  ผู้ขับขี่ ไม่ได้รับ
  ผู้โดยสาร ได้รับชุดเชย 200 บาท/
  บุคคลภายนอก ได้รับชุดเชย 200 บาท/วัน
   
หมายเหตุ :
 • ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงสูงสุดไม่เกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • ค่าชดเชยรายวัน การพักรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ไม่เกิน 20 วัน
 

กรณีฉุกเฉิน ต้องเข้ารับการักษา แต่ไม่ทราบข้อมูลการทำประกัน พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทอะไร จะใช้สิทธิ์เครดิตค่ารักษากับทางโรงพยาบาลได้หรือไม่…?

ทางโรงพยาบาลมีระบบ อีเคลม (E-Claim) ซึ่งระบบการตรวจสอบสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบว่ารถของท่านทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทอะไรรวมถึงระยะเวลาคุ้มครอง เพียงท่านแจ้งเลขทะเบียนรถทั้งอักษรและตัวเลขที่ถูกต้อง รวมถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ โรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นให้กับท่านได้ ถ้ากรมธรรม์อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองก็สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ทันที โดยท่านไม่ต้องกลับไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยด้วยตัวเอง หากบริษัทที่ท่านทำกรมธรรม์ไว้อยู่ในเครือข่ายระบบ อีเคลม
 

กรณีแพทย์นัดทำแผลในวันต่อๆไป จะใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ต่อเนื่องได้หรือไม่…?

กรณีแพทย์นัดมาทำแผลต่อเนื่อง และวงเงินค่ารักษาพยาบาลของพ.ร.บ. ยังไม่เกินที่กำหนด ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกต่อเนื่องได้จนหมดวงเงินค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารประกอบเบิก พ.ร.บ.อีก
 

ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีพลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลอื่น หากเรามีความประสงค์จะย้ายมารักษาที่ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ต่อได้หรือไม่…?

หากมีความประสงค์จะย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ก็สามารถทำได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษาด้วย) ใช้สิทธิ์พ.ร.บ. ต่อได้ จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บและใช้สิทธิ์อื่นๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุรัฐวิสาหกิจ ก็ยังคงนำสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านจ่ายส่วนเกินที่มีน้อยลงไป หรือ อาจไม่ต้องจ่ายเลย หากค่ารักษาในครั้งนั้นไม่มีส่วนเกิน
 

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีระบบ อีเคลม (E-Claim) ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต ที่สามารถแจ้งขอเลขที่เคลมและตรวจสอบว่ารถของท่าน ทำประกันภัยกับบริษัทอะไร รวมถึงระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ได้ทันที

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 054 - 019619
 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com