Home :

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบางละมุง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการฝ่ายทันตกรรมได้ที่ 038-429-244-460
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลบางละมุง ปกส T: 038-411551
Date: 24/02/2564 View: 845
 แผนกทันตกรรม  โรงพยาบาลบางละมุง
 
1.ให้บริการทันตกรรมในเวลาราชการ
 
ตั้งแต่ 08:00 - 12:00 น. จำนวน 60 ราย (แจกบัตรคิว) บริการตรวจและงานทันตกรรมพื้นฐาน
 
ตั้งแต่ 13:00 - 16:00 น. จำนวน 20 ราย บริการงานทันตกรรมเฉพาะทาง สำหรับคนไข้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า
 
2. ให้บริการทันตกรรมคลินิกนอกเวลาในวันจันทร์   วันอังคาร และวันพุธ
 
ตั้งแต่เวลา 16:00 – 20:00น.  บริการงานทันตกรรมพื้นฐานและเฉพาะทาง สำหรับคนไข้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า
 
3.ให้บริการทันตกรรมใน รพ.สต. ต่างๆ (สถานีอนามัย) ให้บริการตรวจและงานทันตกรรมพื้นฐาน
 
          วันจันทร์         - รพ.สต.โรงโป๊ะ           วันจันทร์ที่ 1,3,5     ของเดือน
 
                              - รพ.สต.ตาลหมัน         วันจันทร์ที่ 1,3       ของเดือน
 
                              - รพ.สต.หนองสมอ        วันจันทร์ที่ 2,4,5    ของเดือน
 
                               - รพ.สต.หนองพังแค       วันจันทร์ที่ 2,4     ของเดือน
 
           วันอังคาร        - รพ.สต.เขาไม้แก้ว         ทุกวันอังคาร
 
                              -  รพ.สต.หนองเกตุใหญ่    ทุกวันอังคาร
 
           วันพุธ            - รพ.สต.หนองพลับ          ทุกวันพุธ
 
                              - รพ.สต.หนองหัวแรด       ทุกวันพุธ
 
           วันพฤหัสบดี   - รพ.สต.โป่ง                   ทุกวันพฤหัสบดี
 
                              - รพ.สต. หนองตาอุ่น        ทุกวันพฤหัสบดีที่   2,4 ของเดือน
 
           วันศุกร์          - รพสต. มาบประชัน         ทุกวันศุกร์
 
      ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเกลือ  ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเช้า
 
 3. ให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง (ศัลยกรรมช่องปากภายใต้ยาชาเฉพาะที่, รักษารากฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษาฟันเด็ก, ใส่ฟันเทียม) รวมทั้งให้การดูแลทันตสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้พิการและหญิงมีครรภ์
 
  4.งานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
 
  5. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ผู้นำนักเรียน ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมถึง อสม.
 
  6 .ติดตามนิเทศงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 
  7 .รับปรึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีการติดเชื้อรุนแรงบริเวณใบหน้าและขากรรไกร หากเกินความสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลชลบุรีและมีการติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
 
      
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลบางละมุง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลบางละมุง ปกส

669 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-411551 โทรสาร 038-428464
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com