แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

Mar 21, 2021 4,415

กระทรวงสาธารณสุขเปิดแผนแผนการจัดหาและแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ปี 64 - วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 2 ล้านโดส และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 61 ล้านโดส

แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x457 px
แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 920x518 px
แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย 2564

วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน 2 ล้านโดส เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564

 • 200,000 โดส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64
 • 800,000 โดส มีนาคม 64
 • 1,000,000 โดส เมษายน 64

วัคซีน AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดส เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

 • 6,00,000 โดส มิถุนายน 64
 • 10,00,000 โดส กรกฎาคม 64
 • 10,000,000 โดส สิงหาคม 64

วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35 ล้านโดส เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

 • 10,00,000 โดส/เดือน กันยายน 64
 • 10,00,000 โดส/เดือน ตุลาคม 64
 • 10,00,000 โดส/เดือน พฤศจิกายน 64
 • 5,000,000 โดส/เดือน ธันวาคม 64

จำนวนโรงพยาบาลและระยะเวลาในการให้บริการวัคซีนโควิด-19

 • จำนวนหน่วยบริการ ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ประมาณ 1,000 แห่ง
 • ระยะที่ 1 รณรงค์ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 (นาน 3 เดือน) จำนวน 2 ล้านโดส
 • ระยะที่ 2 รณรงค์ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 (นาน 7 เดือน) จำนวน 61 ล้านโดส
รวม 63 ล้านโดส

การวางแผนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลเป้าหมาย

โรงพยาบาล 1,000 แห่ง x 500 โดส/วัน x 20 วัน/เดือน 
จำนวนเฉลี่ยนต่อเดือน = 10 ล้านโดส
สัปดาห์แกรจัดบริการใน 50 โรงพยาบาล เริ่มจาก 100-200 โดส/วัน
ระยะต่อไปพิจารณาขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เป้าหมายในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

นโยบาย ทุกคนในประเทศไทย เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19

เป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19
 1. เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ ได้แก่ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผุ้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
 2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
  กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวช้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผุ้ป่วยในงาน
 3. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมประเทศ
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป แรงงานในภาคธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ที่มา: คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

แนวทางการจัดทำแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19

ระยะแรก ช่วง ก.พ.-พ.ค. 64 : วัคซีน Sinovac 2 ล้านโดส
ระยะที่ 2 ช่วง มิ.ย.-ธ.ค. 64 : วัคซีน AstraZeneca 61 ล้านโดส

จากผลการประชุม วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 9-11 น. ณ ห้องประชุม PHEOC4 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x450 px
แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 2000x1125 px
แผนการฉีดวัคซีนโควิด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 1187x643 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com