× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน, สิงคโปร์ และ ไต้หวัน โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน, สิงคโปร์ และ ไต้หวัน โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 - HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน, สิงคโปร์ และ ไต้หวัน โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน, สิงคโปร์ และ ไต้หวัน โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 - HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน, สิงคโปร์ และ ไต้หวัน
 โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
 
     การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพ ว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศนั้นหรือไม่ เป็นโรคประจำตัวซึ่งจะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหนัก หรือเป็นโรคที่อาจกำเริบรุนแรงเมื่อไปทำงานประเทศนั้นๆหรือไม่ เป็นต้น หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพในต่างประเทศ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลจำนวนมาก ถ้ารักษาไม่หายจะถูกส่งกลับประเทศไทย ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาสในการทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
 
การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงไปทำงานต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 
รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ประเทศญี่ปุ่น
1.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
2.UA ตรวจปัสสาวะทั่วไป
3.STOOL ตรวจอุจจาระ
4.CXR เอกซเรย์ปอด
5.Anti HIV โรคเอดส์
6.Anti HCV Result ตรวจหาเชื้อไวรัส C
7.HBsAg Result ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
8.MALARIA ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ผู้หญิง
10.VDRL ( RPR ) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
11.Blood group , RH หมู่เลือด
12.Microfilaria staining ตรวจโรคเท้าช้าง
13.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
14.ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 
ประเทศจีน / ประเทศสิงคโปร์
1.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
2.UA ตรวจปัสสาวะทั่วไป
3.STOOL ตรวจอุจจาระ
4.CXR เอกซเรย์ปอด
5.Anti HIV โรคเอดส์
6.Anti HCV Result ตรวจหาเชื้อไวรัส C
7.HBsAg Result ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
8.MALARIA ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ผู้หญิง
10.VDRL ( RPR ) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
11.Blood group , RH หมู่เลือด
12.Microfilaria staining ตรวจโรคเท้าช้าง
13.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
14.EKG ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
15.ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 
ตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศไต้หวัน
1.Chest X-ray
2. VDRL
 
3. TPHA
4. Stool examination
5. Anti HIV
6. MMR Vaccine
7. Pregnancy test
8. ยาถ่ายพยาธิ
 
เอกสารเข้ารับบริการ
1.พาสปอร์ต และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร อย่างละ 1ชุด
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
3.สามารถรอรับผลการตรวจร่างกายได้ภายใน 4 ชั่วโมง
 
หมายเหตุ
1.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
2.สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
3.สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ
4.หากต้องการตรวจสุขภาพตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312,2315
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

1 ถนนโชคขัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)