ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตวัฒนา : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตวัฒนา : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ.net
เขตวัฒนา : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ.net

สำนักงานเขตวัฒนา ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี!! โดยทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21(วัดธาตุทอง) กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 
4 กันยายน 2566
ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์/มาชิม
คุณสุริทร หมั่นหาโชค
โทร. 064-6560999
 
 
5 กันยายน 2566
ชุมชนสุเหร่าสามอิน
คุณหทัยรัตน์ แสงแก้ว
โทร. 095-8590303
 
6 กันยายน 2566
ชุมชนแจ่มจันทร์
คุณคนกวรรณ ระนาท
โทร. 061-5547090
 
 
7 กันยายน 2566
ชุมชนสีลานุช
คนคนกวรรณ ระนาท
โทร. 081-5547090
 
 
8 กันยายน 2566
ชุมชนแสงเงิน
คุณวิใสลักษณ์ องค์ยา
โทร. 089-3240902
คุณปานทัทธ์ ตธความดี
คุณปลงทอ บุญมัง
 
 
11 กันยายน 2566
ชุมชนศาลาลอย
คุณหทัยรัตน์ แสงแก้ว
โทร. 095-8590303
 
 
12 กันยายน 2566
ชุมชนเกษมสำราญ 1
คุณหทัอรัตน์ แสงแก้ว
โทร. 095-8590303
 
 
13 กันยายน 2566
ชุมชนมีสุวรรณ 2
ตุณจิดาทิพย์ อรรคเศรษฐัง
โทร. 064-6544103
คุณปองทร บุญมั่ง
 
 
14 กันยายน 2566
ชุมชนนวลจิต
คุณกนกภรณ์ อนันตกาล
โทร. 051-0256025
 
 
15 กันยายน 2566
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
คุณวิใลลักษณ์ องค์ยา
โทร. 089-8240902
เขตวัฒนา : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด