ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Full Spectrum CBD, Broad Spectrum CBD และ CBD isolate คืออะไร

Full Spectrum CBD, Broad Spectrum CBD และ CBD isolate คืออะไร HealthServ.net

Full Spectrum CBD, Broad Spectrum CBD และ CBD isolate เพื่อกำหนดประเภทของสาร CBD ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละประเภทจะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ซึ่งความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ CBD ทุกคน มาเริ่มต้นกันด้วยการพูดคุยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดสาร CBD แต่ละประเภทซึ่งเป็นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids)

Full Spectrum CBD, Broad Spectrum CBD และ CBD isolate คืออะไร ThumbMobile HealthServ.net
Full Spectrum CBD, Broad Spectrum CBD และ CBD isolate คืออะไร HealthServ

สาร Cannabinoids คืออะไรและเหตุใดถึงมีความสำคัญ (What Are Cannabinoids, and Why Do They Matter?)

ในพืชกัญชานั้นมีการจำแนกประเภทของสารประกอบที่เรียกว่า “แคนนาบินอยด์” (cannabinoids) ซึ่งในกลุ่มสารแคนนาบินอยด์นี้คือสาร CBD และ THC พร้อมกันกับสารประกอบอื่นๆ อีกกว่าร้อยชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกัญชาที่สายพันธุ์แตกต่างกัน และนี่คือสาเหตุที่สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1995 ทีมนักวิจัยได้ค้นพบว่าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวรับในระบบเอ็นโดแคนาบินอยด์ (Endocannabinoid System-ECS) ในร่างกายของมนุษย์  สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) เช่นสาร CBD สามารถให้ประโยชน์ทางสุขภาพที่โดดเด่นกับร่างกาย  ต่อมาพวกเขาค้นพบอีกว่าสารแคนนาบินอยด์แต่ละตัวมีผลต่อร่างกายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าสาร THC จะให้ผลทางจิตประสาทที่เกี่ยวข้องกับ “อาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา” แต่สาร CBD ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในความเป็นจริงสาร CBD สามารถตอบโต้ด้วยการลดผลกระทบทางจิตประสาทของสาร THC ได้จริง ด้วยผลกระทบหลากหลายที่เกิดขึ้นถูกส่งโดยสาร cannabinoids ตัวอื่นๆ เช่น Cannabigerol (CBG) และ Cannabinol (CBN) การรวมกันเต็มรูปแบบของสาร cannabinoids นั้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า "cannabinoid spectrum"
 

การสำรวจตรวจค้นช่วงสเปกตรัมของสารแคนนาบินอยด์  (Exploring the Cannabinoid Spectrum)

ดังที่คุณอาจทราบว่าช่วงสเปกตรัมของสาร cannabinoid ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นตัวกำหนดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นแบบ full spectrum, broad spectrum หรือ CBD isolate หรือไม่  ดังนั้นจริงๆ แล้วมันทำงานอย่างไรกันแน่ สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) จากพืชกัญชาจะถูกสกัดออกมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ CBD โดยใช้วิธีการอย่างการสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 extraction) ในระหว่างดำเนินการด้วยกระบวนการนี้ ในส่วนของสารประกอบอื่นๆ ที่พบในพืชกัญชาก็จะถูกสกัดด้วย ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มสารเทอร์ปีน (terpenes), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ตัวอื่นๆ อีก 
 
การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 extraction) ที่อุณหภูมิต่ำเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เนื่องจากช่วยให้ปริมาณสูงสุดของสาร CBD ถูก “ดึงออก” จากดอก ใบ และลำต้นของพืชโดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลายสารเคมีรุนแรงใดๆ ในความเป็นจริงสิ่งที่แนะนำเสมอๆ  คือถ้าผลิตภัณฑ์ CBD (ไม่ว่าจะเป็นแบบ full-spectrum, broad spectrum หรือ isolate) ไม่มีการแยกสกัดโดยใช้วิธีการ CO2  ควรหลีกเลี่ยงการใช้เพราะจะเกิดอันตราย ในทุกวันนี้ตลาดที่ไม่มีการควบคุมมี “ผู้ผลิต” ที่มีคุณภาพต่ำจำนวนมากเกินไปที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการบริโภคน้ำมัน CBD ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมีสารตกค้าง  วิธีที่คุณดำเนินการเพื่อ “ สารสกัดแรกเริ่ม” ที่เป็นสารข้น เหนียวหนึบที่มีสารออกฤทธิ์ทั้งหมดในกัญชาสายพันธุ์นั้นโดยเฉพาะในท้ายที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจบลงด้วยการแยกสกัดแบบ CBD  isolate หรือ full-spectrum CBD หรือ broad spectrum CBD
 
องค์ประกอบและข้อมูลโดยรวมของสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการจัดแบ่งประเภทที่ถูกนำมาสกัด ตัวอย่างเช่น ต้นกัญชงซึ่งเป็นพืชจำแนกประเภทอยู่ในตระกูล Cannabis Sativa มีปริมาณสาร THC น้อยมากจนถึงไม่มีเลยเมื่อเทียบกับกัญชาสายพันธุ์ Pennywise ในตระกูล Indica ซึ่งมีอัตราส่วนของสาร CBD ต่อสาร THC คือ 1:1โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายว่าบริษัทต่างๆ เลือกที่จะสกัดจากสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด และเมื่อสกัดออกมาแล้วบริษัทสามารถเลือกที่จะปรับแต่งสารสกัดให้บริสุทธิ์เพื่อให้มีสารแคนนาบินอยด์ลักษณะเฉพาะได้ สิ่งที่มีอยู่ในสารสกัดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่กำหนดว่าสารสกัด CBD ที่ได้เป็นประเภท  full spectrum, broad spectrum หรือ CBD isolate ตอนนี้มาดูกันว่าคำแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไร และช่วยแสดงให้เห็นถึงคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค

CBD Isolate คืออะไร?

ในแง่ของศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ “สกัดหรือแยก”  (isolate) เป็นการทำให้สารประกอบอยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้โดยการแยกสารประกอบนั้นๆ ออกจากสภาพแวดล้อมและแยกออกจากสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมด จากที่กล่าวไปแล้ว CBD Isolate เป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของสาร CBD ซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้โดย การแยกเอาสารประกอบอื่นๆ ที่พบในพืชออกไปให้หมดซึ่งรวมไปถึงกลุ่มสารเทอร์ปีน (terpenes), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), ส่วนของพืชและสาร cannabinoids อื่นๆ  คงเหลือแต่สาร CBD เพียงตัวเดียว CBD Isolate โดยทั่วไปจะถูกสกัดแยกสาร CBD ออกจากต้นกัญชง (Hemp) เนื่องจากมีสาร THC ที่ต่ำมากจนถึง ไม่มีเลย อย่างไรก็ตามอย่าสับสนระหว่างน้ำมัน “ CBD isolate oil” กับผง CBD หรือเกล็ดผลึกคริสตัล CBD “CBD isolate powder” (CBD Crystal) โดยสภาพธรรมชาติล้วนๆ สาร CBD ที่มีอยู่จริงจะเป็นผงสีขาวที่ดูเหมือนเกลือ ผู้ผลิตบางรายขาย isolate นี้ด้วยตัวเอง ซึ่งในกรณีนี้มันมักจะระบุว่าเป็น CBD Crystals หรือ CBD Isolate Powder ในทางตรงกันข้ามน้ำมัน CBD ที่แยกได้นั้นเป็นผง CBD บริสุทธิ์ที่ผสมอยู่ในน้ำมันตัวพา (carrier oil) - โดยทั่วไปคือน้ำมัน MCT, น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอก สรุปอย่างย่อๆ CBD isolate Oil ควรมีส่วนผสมไม่เกินสองอย่าง: สารสกัด CBD และน้ำมันตัวพา (carrier oil)
 

Full Spectrum CBD คืออะไร?

Full spectrum CBD คือสารสกัดที่มีสารประกอบทั้งหมดที่พบตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพืชกัญชารวมทั้งสารกลุ่มเทอร์ปีน (terpenes), น้ำมันหอมระเหย (essential oils) และสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) อื่นๆ สเปกตรัมเต็มรูปแบบของสารแคนนาบินอยด์ (full-spectrum of cannabinoids), สารเทอร์ปีน (terpenes) และน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้สารแคนนาบินอยด์แต่ละสารมีประโยชน์และสรรพคุณเพิ่มมากขึ้นทางการรักษา สิ่งนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า "entourage effect" ผลของกัญชาในการรักษา ซึ่งหมายถึงการที่สารทั้งหมดในกัญชาซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่สาร THC และ CBD เท่านั้นสามารถส่งเสริมให้กัญชาออกฤทธิ์มีผลช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
ก่อนหน้านี้มีความเชื่อกันว่าสารสกัด CBD ประเภท CBD isolate นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าสารสกัดที่ได้ในแบบ full spectrum CBD  อย่างไรก็ดีในปี 2005 ทฤษฎีนี้ได้ถูกหักล้างความเชื่อและความคิด (debunked) โดยการศึกษาจากศูนย์ Lautenberg เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันเนื้องอกทั่วไปในกรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ในการศึกษา ทีมนักวิจัยพบว่าผู้ทดสอบที่ได้รับยาที่สกัดประเภท  full spectrum CBD  จะได้รับการบรรเทาในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับยาสกัดประเภท CBD isolate เมื่อมาเปรียบเทียบกัน
 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสารสกัดประเภท full spectrum CBD ให้ผลที่ดีขึ้นกับขนาดยา  (dosage) ที่สูงขึ้นในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นของสาร CBD ยังรักษาความสอดคล้องกับปริมาณยาที่เพิ่มขึ้น
 

Broad Spectrum CBD คืออะไร?

Broad Spectrum CBD เป็นการผสมผสานกันระหว่าง Full Spectrum CBD และ CBD Isolate โดยจะเหมือนกันกับสารสกัดประเภท Full Spectrum CBD ตรงที่สารประกอบอื่นๆ ที่พบภายในพืชจะถูกเก็บรักษาไว้ในสารสกัด อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันกับการสกัดแบบ CBD Isolate ด้วยวิธี Broad Spectrum CBD นี้ สาร THC จะถูกเอาออกโดยสมบูรณ์ เนื่องจากว่าสารสกัดแบบ Broad Spectrum CBD มีสาร cannabinoids หลายชนิดจึงสามารถให้ประโยชน์ที่มากขึ้นในผลของกัญชาทางการรักษาที่เรียกว่า “entourage effect ” ได้โดยไม่มีความเสี่ยงจากสาร THC ที่มีผลกระทบต่อจิตประสาท
 
จากเนื้อหาข้อมูลข้างต้นทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่าประเภทของสารสกัด CBD  ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างและรู้ความหมาย  ความแตกต่างของแต่ละประเภทว่า  full spectrum CBD, broad spectrum CBD และ CBD isolate คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร ในคราวหน้า  Canhealth จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้ว่าผู้บริโภคควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CBD  ประเภทใดและแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
 
 
ที่มา: CBD origin/ Feb. 18, 2019 By: Aaron Cadena
 
1. https://medium.com/cbd-origin/full-spectrum-vs-broad-spectrum-vs-cbd-isolate-the-difference-explained-a09e415bf235
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด