Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

โปรแกรมตรวจสุขภาพความหนาแน่นกระดูก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ราคา 3,250
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส T: 02-244-3000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 05/04/2564 View: 499
โปรแกรมตรวจสุขภาพความหนาแน่นกระดูก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
  ศูนย์ตรวจสุขภาพวชิรพยาบาล (Vajira Check Up Center)
     การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสุขภาพที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปีมีความสำคัญ เนื่องจากโรคในระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า  
 
     ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนำไปสู่การดูแล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

สถานที่ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
 
ติดต่อหรือนัดหมายล่วงหน้า  02-244-3919 02-244-3900

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
  • ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้รับบริการ (บัตรโรงพยาบาล) แล้ว ติดต่อขอรับการตรวจสุขภาพได้ที่อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 3 
  • ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้รับบริการ (บัตรโรงพยาบาล) ติดต่อทำบัตรที่จุดคัดกรอง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องทำการงดอาหารหลัง 20.00 น. (จิบน้ำเปล่าได้บ้าง)
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกกระดูกและข้อ
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com