ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทัวร์ส่องปราสาทขะแมร์ แลวิถีกัญชา วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

ทัวร์ส่องปราสาทขะแมร์ แลวิถีกัญชา วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ HealthServ.net

เส้นทางท่องเที่ยว บุรีรัมย์
วันที่ไปทัวร์ 22 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564
5,800บาท / คน
ติดต่อได้ที่
Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

ทัวร์ส่องปราสาทขะแมร์ แลวิถีกัญชา วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ThumbMobile HealthServ.net
ทัวร์ส่องปราสาทขะแมร์ แลวิถีกัญชา วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ HealthServ


 วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
 
06.00 น.
ลงทะเบียน รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี
 
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์
 
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านจิ้งนำขาหมู
 
13.30 น.
ออกเดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
 
14.00 น.
ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมปราสาทพนมรุ้ง ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ที่ตั้งอยู่บนภูพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยชื่อของ “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” ซึ่งแปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ อีกทั้งในศิลาจารึกอักษรขอมซึ่งพบที่ปราสาทแห่งนี้ยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือ “นเรนทราทิตย์” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระ ผู้เป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด ทำให้เป็นปราสาทสำคัญในวัฒนธรรมขอมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทาง ‘เครือญาติ’ ระหว่างเขตภาคอีสานใต้กับเขมรเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา
 
16.00 น.
เดินทางไปยัง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 
16.30 น.
ชม ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นราบใกล้ๆ กับภูพนมรุ้ง ในเขต อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชนที่สร้างตามคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ในศิลปะแบบบาปวนที่มีแผนผังสวยงามที่สุด โดยเฉพาะสระน้ำสี่มุมทั้งสี่ของปราสาท โดยจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าตำแหน่งของปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาสู่ภาคอีสานใต้ของไทย
 
17.30 น.
เดินทางไปยัง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 
19.30 น.
เข้าพักที่ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ หรือเทียบเท่า**** จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของที่พักและให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
 
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
09.00 น.
ชม วิสาหกิจชุมชน เพ ลา เพลิน ซึ่งภายในมีศูนย์การเรียนรู้กัญชาบุรีรัมย์ รวมทั้งฟาร์มปลูกกัญชาในระบบปิดที่ได้มาตรฐาน และสามารถเก็บเกี่ยวตัวช่อดอกอย่างต่อเนื่องส่งขายให้กับโรงพยาบาลคูเมือง ซึ่งเป็นโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานจาก GMP แห่งเดียวใน จ.บุรีรัมย์ ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการขอดำเนินการเพื่อขอผลิตและต่อยอดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมชมศาลาอโรคยา เฮิร์บส์ ด้านในจัดแสดงนิทรรศการแพทย์แผนไทย ที่ให้ความรู้เรื่องยาไทย และตำรับที่มีส่วนผสมของกัญชา เป็นต้น
 
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 น.
เดินทางไปยัง โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาฯ (โนนมาลัยโมเดล)
 
13.30 น.
เยี่ยมชม โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชา เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย (โนนมาลัยโมเดล) ชมแปลงกัญชา 6 ต้น (โนนมาลัยโมเดล) ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในวิสาหกิจสามารถปลูกกัญชาได้ 6 ต้น / ครัวเรือน ฟังเสวนาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอดำเนินการเพื่อขอปลูกกัญชาและการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของกลุ่มเพื่อนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร พร้อมทั้งเทคนิคการปลูกและดูแลต้นกัญชาแบบละเอียด
 
15.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
18.00 น.
แวะรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านครัวโชคชัย
 
19.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ต่อ)
 
22.30 น.
ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด