ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 Thumb HealthServ.net
ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ThumbMobile HealthServ.net

ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 HealthServ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อแก้ปัญหาประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้
 
     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิด Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนจองคิววัคซีน COVID-19 ผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ผ่านทางโทรศัพท์ขึ้น โดยจะรับบริการจองวัคซีนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-088-0400 (30 คู่สาย) โดยอาสาสมัครชาวธรรมศาสตร์ เริ่มด้วยอาสาสมัครชุดแรกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ Call Center เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. 
ธรรมศาสตร์ ตั้ง CALL CENTER ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 HealthServ
การรับจองวัคซีนจะเปิดดำเนินการตามกรอบวันเวลาดังต่อไปนี้
 
     1. กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคมะเร็งทุกชนิดและโรคอ้วน (เกิน 100 กก.) ที่ยังไม่ได้จองผ่านระบบหมอพร้อม เริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
     2. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ (มีมากกว่า 1 ล้านคน) หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
     3. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรืออยู่ในโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งธรรมศาสตร์รับผิดชอบดูแลรับส่งต่อในกรณีที่ป่วยด้วยโรคโควิด19 ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางซื่อ จตุจักร บางเขน และลาดพร้าว เริ่มจองคิวรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
     ทั้งนี้ การจองวัคซีนผ่านทาง Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนและการฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์จะดำเนินการทุกวันต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นปี 2564 หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยระบบ Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนจะปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่การให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จะเปิดให้บริการทุกวัน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด